Αλλαγές στους Κώδικες: Οι ποινές για παραβίαση “κόκκινου”- Σε ποια περίπτωση μπορεί να φθάσει και τα ισόβια

Ως κακούργημα θα τιμωρείται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ως αιτία πρόκλησης θανατηφόρου τροχαίου.

Είναι η δεύτερη αυστηροποίηση του πλαισίου εντός του 2024- Στη φυλακή (για μικρό χρονικό διάστημα) και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας αφού η ποινή βάσης του αδικήματος αυξάνεται στα 2 χρόνια

Στη δεύτερη αυστηροποίηση εντός του 2014 σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά, προχωρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο των εκτεταμένων αλλαγών στον Ποινικό και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Έτσι, μετά την ανάδειξη σε κακούργημα της πρόκλησης τροχαίου λόγω υπερβολικής ταχύτητας (στις αρχές του χρόνου), στο άρθρο 290Α ΠΚ, προστίθεται παράγραφος που οδηγεί στη φυλακή και οδηγούς που προκαλούν τροχαίο παραβιάζοντας τον ερυθρό σηματοδότη. Μάλιστα η ποινή ανεβαίνει πάνω από 10 χρόνια για έναν θάνατο και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα ισόβια!

Η αλλαγή
Συγκεκριμένα στο υπάρχον άρθρο 290Α ΠΚ , προστίθεται παράγραφος που αναφέρει πως αν ο οδηγός – δράστης τροχαίου παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

αα) με φυλάκιση έως τρία (3) έτη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,

ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

γγ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,

δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.».

Φυλακή
Εν ολίγοις και σε όλες τις προηγούμενες ποινές (ακόμα και στα πλημμελήματα) σε συνδυασμό με τις συνολικές αλλαγές που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, είναι πολύ πιθανόν ο δράστης να οδηγηθεί στις φυλακές. Παράλληλα πλέον με φυλάκιση κινδυνεύει και ο δράστης θανατηφόρου τροχαίου (που διαπράχθηκε χωρίς τις συγκεκριμένες επιβαρυντικές περιστάσεις) αφού η ελάχιστη ποινή αυξάνεται από τους 3 μήνες στα 2 χρόνια! Ενώ, υπάρχει ειδική πρόβλεψη απαλλαγής αν το θύμα είναι οικείος του οδηγού (π.χ περιπτώσεις επιβαινόντων στο ίδιο όχημα):

«Άρθρο 302- Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Όποιος από αμέλεια σκότωσε άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Αν το θύμα της πράξης η οποία αναφέρεται στην παρ. 1 είναι οικείος του υπαιτίου, το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει τον υπαίτιο από κάθε ποινή, αν πεισθεί ότι λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστη από τις συνέπειες της πράξης του δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε ποινή.».
Αλλαγές στους Κώδικες

Η διάταξη
Έτσι η διάταξη του άρθρου 290Α ΠΚ, αλλάζει ως εξής:

«1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες:

α) οδηγεί όχημα, μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης ή

β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, ή

γ) οδηγεί όχημα i) σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον εξήντα (60) χλμ. ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τουλάχιστον τριάντα (30) χλμ. ανά ώρα, ii) εντός κατοικημένης περιοχής ή σε άλλο οδικό δίκτυο με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον σαράντα (40) χλμ. ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τουλάχιστον είκοσι (20) χλμ. ανά ώρα, ή δ) οδηγεί όχημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) εκτός των περιπτώσεων αποκλειστικού προορισμού της, ή

ε) παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

αα) με φυλάκιση έως τρία (3) έτη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,

ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

γγ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,

δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.».

Άρθρο 37

Αύξηση του κατώτατου ορίου ποινής στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και πρόβλεψη προσωπικού λόγου απαλλαγής από την ποινή για οικείους θύματος –

Τροποποίηση άρθρου 302 Ποινικού Κώδικα

Στο άρθρο 302 του Ποινικού Κώδικα επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 μετά από τη λέξη «τουλάχιστον» αντικαθίστανται οι λέξεις «τριών μηνών» από τις λέξεις «δύο (2) ετών»,

β) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 302 διαμορφώνεται ως εξής:

Η πρώτη αλλαγή
Στις αρχές του χρόνου στο άρθρο 290Α ΠΚ, προβλέφθηκαν ποινές έως 10χρόνια (για σωματική βλάβη) και τουλάχιστον 10 χρόνια αν υπάρξει θάνατος για την πρόκληση τροχαίου με υπερβολική ταχύτητα. Μάλιστα η ποινή φτάνει έως ισόβια για πολλαπλούς θανάτους, ενώ κακούργημα με ποινή 10-15 ετών γίνεται και η πρόκληση τροχαίου σε περίπτωση οδήγησης στη Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης.

(με πληροφορίες από dikastiko. gr / photo: freepik)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί