Όλα (τα δικαιολογητικά) του γάμου δύσκολα!

Μια διαφορετική λίστα γάμου, γραφειοκρατικού χαρακτήρα

1. Πιστοποιητικό γέννησης (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π ή το Δήμο όπου ανήκετε). Χρειάζεται αστυνομική ταυτότητα.

2. Πιστοποιητικό αγαμίας (εκδίδεται από την ενορία όπου ανήκει ο καθένας χωριστά) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

πιστοποιητικό γέννησης
αστυνομική ταυτότητα
δύο μάρτυρες (όχι συγγενείς 1ου – 2ου βαθμού) με τις αστυνομικές ταυτότητες τους
δήλωση του νόμου 105 από τους μάρτυρες ότι είστε άγαμοι και δεν σας συνδέει συγγενική σχέση

εάν έχει προηγηθεί ο πολιτικός σας γάμος,  χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη του 
διαζευκτήριο από το γραφείο διαζυγίων της αρχιεπισκοπής ή πιστοποιητικό χηρείας

3. Θα πρέπει να δημοσιεύσετε την αναγγελία του γάμου σας σε ημερήσια εφημερίδα της πόλης σας

 
4. Παράβολο χαρτοσήμου (από δημόσιο ταμείο ή εφορία).

5. Επισκεφθείτε την εκκλησία, όπου θα τελεστεί ο γάμος σας, με τα παρακάτω δικαιολογητικά για τις άδειες γάμου:

 πιστοποιητικά αγαμίας και των δύο
 το φύλλο της εφημερίδας όπου δημοσιεύσατε την αναγγελία του γάμου σας
 το παράβολο
αστυνομικές ταυτότητες
Εκεί θα σας ετοιμάσει ο εφημέριος – υπεύθυνος ιερέας τα χαρτιά για την άδεια γάμου και θα υπογράψετε την αμετάκλητη δήλωση για το επώνυμο των παιδιών.

6. Με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πάτε στην Αρχιεπισκοπή της ενορίας που θα γίνει ο γάμος και θα τα καταθέσετε για να επικυρωθεί η άδεια γάμου που πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε έξι μήνες, διαφορετικά χρειάζεται ανανέωση.

7. Αν θέλετε να πάρετε το όνομα του συζύγου σας θα πρέπει να απευθυνθείτε σε δικαστική αρχή. ( Με τον υπάρχοντα νόμο που θεσπίστηκε στη δεκαετία του ’80 η γυναίκα μπορεί να διατηρεί το πατρικό της επίθετο).

8. Τέλος, υπάρχει περίπτωση η εκκλησία να ζητήσει από τους μελλόνυμφους να κάνουν εξετάσεις αίματος, για στίγμα

(gamos)