• Αρχική
  • Άρθρα
  • Ο ισχυρός άνδρας της Viohalco δωρίζει μεγάλη περιουσία σε Κοινωφελές Ίδρυμα

Ο ισχυρός άνδρας της Viohalco δωρίζει μεγάλη περιουσία σε Κοινωφελές Ίδρυμα

industry
Ως αποτέλεσμα της εν λόγω δωρεάς, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος θα μειωθεί σε 23,46% περίπου των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Ο κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος δωρίζει σημαντικό μέρος της περιουσίας του δηλαδή 49.210.892 μετοχές της Viohalco S.A., ήτοι ποσοστό 18,99% στο Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Αθήνα από το 1988.

O κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος είναι αδελφός του κ. Νίκου Στασινόπουλου και ζει μόνιμα στην Ελβετία.

Τα δύο αδέλφια θεωρούνται εκ των πραγμάτων ίσως οι σημαντικότεροι επιχειρηματίες της Ελλάδος καθώς οι εταιρίες της Viohalco έχουν, συγκεντρωτικά, ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 4,2 δισ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της εν λόγω δωρεάς, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος θα μειωθεί σε 23,46% περίπου των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Ο κ. Στασινόπουλος έως σήμερα κατείχε το 42,81 % των μετοχών της εισηγμένης και ο αδελφός του Νίκος το 32,27%.

Επιπλέον ενημέρωσε την εταιρεία ότι, εν σχέσει με την ως άνω δωρεά, ο κ. Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος, ήδη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Viohalco, θα οριστεί ως νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ και θα έχει την αποκλειστική εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με τις δωρούμενες μετοχές.

banks/ photo unsplash