Ο Αλκ. Στεφανής για τα μέτρα προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, απαντά σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Τα σχετικά με τα διοικητικά ευεργετικά μέτρα μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπάγεται στην κατηγορία των μονογονεϊκών οικογενειών ρυθμίζονται με σαφήνεια από τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Καλλιάνος με θέμα «Μέτρα προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών».

«Ο γονέας ανήλικου τέκνου», είπε ο Αλκ. Στεφανής, «που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, εκτελεί μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσεται από τη συμμετοχή του σε ασκήσεις, υποβάλλοντας σχετική προς τούτο αναφορά, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς τη μονάδα ή την υπηρεσία του, η οποία τη διαβιβάζει προς το οικείο Γενικό Επιτελείο για την έκδοση σχετικής απόφασης».

«Επίσης, γονέας που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, απαλλάσσεται από την εκτέλεση υπηρεσιών και συμμετέχει σε ασκήσεις μόνον εφόσον το επιθυμεί. Για την υπαγωγή του στην κατηγορία αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναφορά, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τη μονάδα ή υπηρεσία του, η οποία διαβιβάζει την αλληλογραφία στο οικείο Γενικό Επιτελείο, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά», πρόσθεσε.

Σημείωσε, δε, ότι «καθορίστηκε η δυνατότητα των διοικήσεων όλων των κλιμακίων για μεταφορά των τέκνων των μονογονεϊκών οικογενιών της δύναμής τους από και προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα δημοτικά σχολεία με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης, στις περιπτώσεις που δεν επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία της μονάδας ή της υπηρεσίας».

«Η κάθε διοίκηση δύναται να λαμβάνει κατά την κρίση της μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία του, ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία 40ωρο εργασίας εβδομαδιαίως», επεσήμανε ο κ. Στεφανής.

Αναφορικά με τη στέγαση σε οικήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υφυπουργός ανέφερε ότι «οι μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο εντάσσονται στους “κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης” δικαιούχων στέγασης, με διάρκεια προσωρινής στέγασης μεγαλύτερη των δικαιούχων γενικής κατηγορίας».

Όσο για τον παραθερισμό σε θέρετρα των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογράμμισε ότι «οι μονογονεϊκές οικογένειες παραθερίζουν “κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης”», ενώ «οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών μετατίθενται μόνο εφόσον υποβάλλουν σχετική αναφορά».

Σχετικά με τα μέτρα προστασίας των μονογονεϊκών οικογενειών για το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι «ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους».

Συγκεκριμένα, όπως είπε, ισχύουν:

  • Το μειωμένο ωράριο λόγω γέννησης τέκνου αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο ή η άδεια ανατροφής τέκνου αυξάνεται κατά έναν μήνα.
  • Η άδεια ασθένειας τέκνων στους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών είναι οκτώ ημέρες κατ’ έτος έναντι τεσσάρων για τους γονείς ενός έως δύο τέκνων και επτά στους τρίτεκνους γονείς.

«Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθεί, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, τυχόν προβλήματα τα οποία αναφύονται, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία, και μελετά τις βέλτιστες λύσεις ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τα μέτρα προστασίας των ευπαθών ομάδων μεταξύ των οποίων και οι μονογονεϊκές οικογένειες», κατέληξε ο κ. Στεφανής.

photo eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί