• Αρχική
  • Άρθρα
  • ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ
  • Διαβάστε – Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε αλλά ισχύει: Ο ελληνικός πληθυσμός έχει «γεράσει». Έκθεση «βόμβα» ΔΕΙΧΝΕΙ την πικρή αλήθεια!

Διαβάστε – Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε αλλά ισχύει: Ο ελληνικός πληθυσμός έχει «γεράσει». Έκθεση «βόμβα» ΔΕΙΧΝΕΙ την πικρή αλήθεια!

Οι συνέπειες της κρίσης είναι τραγικές. Τα αρνητικά δεδομένα βέβαια, δεν χαίρουν εκτίμησης από τους πολλούς. Δεν είναι θέμα αρνητισμού όμως, αλλά θέμα ρεαλισμού. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα «μάτια μας» και να λέμε ότι όλα είναι καλά, χωρίς να είναι.

Η ετήσια έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα,τα λέει όλα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Ελλάδα. Παρακάτω θα δούμε μόνο λίγα σημεία-κλειδιά.

Τι δήλωσε ο Γ,Στουρνάρας, μεταξύ άλλων: «Η γήρανση του πληθυσμού κατ’ ανάγκην συνεπάγεται αλλαγή της σύνθεσης των φόρων, καθώς μεταβάλλει το είδος της φορολογικής βάσης, με μετατόπιση από τη φορολόγηση των εισοδημάτων από εργασία, στη φορολόγηση του πλούτου από συσσώρευση αποταμιεύσεων και περιουσιακών στοιχείων και στη φορολόγηση της κατανάλωσης».

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Yπάρχει κίνδυνος η χώρα να μετατραπεί από κοινωνία ενθάρρυνσης της εργασίας σε κοινωνία προστασίας των συντάξεων».

Ακόμα ένα σημείο της έκθεσης, που πρέπει να διαβάσουμε με προσοχή. Τι ειπώθηκε για το δημογραφικό!!

«Η διαχρονική αλλαγή των ποσοτικών και ποιοτικών πληθυσμιακών δεδομένων επιταχύνθηκε από το μαζικό πρόσφατο κύμα εξερχόμενης μετανάστευσης τμήματος του πληθυσμού σε ηλικία αναπαραγωγής. Η δημογραφική κρίση, η οποία αποδίδεται πρωτίστως στην οικονομική κρίση και δευτερευόντως σε κοινωνικούς παράγοντες, είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και οικονομία στο άμεσο μέλλον, καθώς η ταχεία συρρίκνωση του πληθυσμού και η ραγδαία γήρανσή του επηρεάζουν δυσμενώς μεσομακροπρόθεσμα το δυνητικό προϊόν και το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.

Η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης εξαρτάται, εκτός της πορείας των δημοσιονομικών μεγεθών, και από τις δημογραφικές εξελίξεις, καθώς η γήρανση του πληθυσμού μειώνει τη δυνατότητα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού να χρηματοδοτεί τις συντάξεις ενός αυξανόμενου αριθμού συνταξιούχων»

Μπορείτε να διαβάσετε τις ετήσιες εκθέσεις, στο παρακάτω Link:

https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications/GovReport.aspx?Filter_By=8

Photo:pexels

  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...