Απάντηση ΥΠΕΘΑ σε ερώτηση για τους εργαζόμενους στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει συμβληθεί με τους εργαζομένους των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ (ΕΝΑΕ), «προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες τους, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στα υποβρύχια και την επιχειρησιακή τους λειτουργία».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτών με θέμα «Κατοχύρωση σταθερής εργασίας των εργαζομένων στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας που προέρχονται από την πρώην Διεύθυνση του Τροχαίου Υλικού των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά».

«Το Πολεμικό Ναυτικό», συνέχισε ο υπουργός, «θα καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που θα συμφωνηθεί για κάθε εργαζόμενο πλέον την αναλογούσα στην αμοιβή ασφαλιστική εισφορά ως αποζημίωσή του για τις υπηρεσίες οι οποίες θα παρασχεθούν. Η σχέση αυτή δεν δημιουργεί καθεστώς εξαρτημένης εργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό ή οποιαδήποτε διάδοχη του Πολεμικού Ναυτικού στις υπάρχουσες απαιτήσεις των εργαζομένων έναντι των ΕΝΑΕ. Οι εργαζόμενοι διατηρούν την υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση με τα ΕΝΑΕ και όλα τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματά τους. Η σχέση του Πολεμικού Ναυτικού με τους εργαζομένους ολοκληρώνεται και λύεται αυτοδικαίως με την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών των υποβρυχίων».

Οι 66 εργαζόμενοι, που αναφέρονται στο ερώτημα, προέρχονται από τη Διεύθυνση του Τροχαίου Υλικού και, όπως σημείωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος, «είχαν ενταχθεί και αυτοί κατά παρέκκλιση και αργότερα από τους υπόλοιπους εργαζόμενους των ΕΝΑΕ για λόγους κοινωνικούς και ισότητας και μόνο (Οκτώβριος 2014) στο πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού για τα υποβρύχια, ώστε να μη μείνουν χωρίς εργασία μετά από επίμονα διαβήματά τους προς την τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)».

«Ανεξάρτητα με τα παραπάνω», συμπλήρωσε ο υπουργός, «στις 23 Φεβρουαρίου 2018 το Πολεμικό Ναυτικό κίνησε τις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ 73 υπαλλήλων τεχνικών και διοικητικών ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών υποβρυχίων».

Και πρόσθεσε: «Στις 30 Μαΐου 2019 υποβλήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) αίτημα προς το ΑΣΕΠ έκδοσης σχετικής προκήρυξης, το οποίο πρωτοκολλήθηκε την αμέσως επόμενη ημέρα προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία της πρόσληψης. Παράλληλα, με σχετική ρύθμιση [άρθρο 65 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/3.05.2019)], θεσπίστηκε, κατά παρέκκλιση από τη γενική μοριοδότηση του άρθρου 18 του ν.2190/94, πρόσθετη μοριοδότηση σχετικά με την αποκτηθείσα εμπειρία στο Πολεμικό Ναυτικό. Η παραπάνω διάταξη περί πρόσθετης μοριοδότησης καταργήθηκε με το άρθρο 72 του ν.4735/20 με σκοπό την αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων σε διαδικασία κάλυψης θέσεων βάσει προτεραιότητας».

Διευκρίνισε, δε, ότι «εξακολουθεί να ισχύει αποκλειστικά το άρθρο 18 του ν.2190/94 που αφορά στον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων για πλήρωση θέσεων βάσει των τυπικών τους προσόντων και τη συναφή με τους τίτλους σπουδών εξειδίκευση-εργασιακή εμπειρία σε τεχνικά αντικείμενα. Με τον τρόπο αυτόν εμπεδώνεται η αρχή της αξιοκρατίας και του ίσου μέτρου κρίσης κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και κατά τη διαδικασία πρόσληψης μονίμου πολιτικού προσωπικού για κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΘΑ. Μετά την έκδοση τροποποιητικής πράξης ΠΥΣ, την 6η Οκτωβρίου 2020, ως προς τις ειδικότητες (πλέον μόνο τεχνικές ειδικότητες), υποβλήθηκε νέο αίτημα προς το ΑΣΕΠ, που αφορά στην κάλυψη 73 θέσεων και αναμένεται η έκδοση σχετικής προκήρυξης. Στη νέα προκήρυξη δίνεται η δυνατότητα σε όλους όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα να συμμετάσχουν και βεβαίως αφορά και τους εν λόγω εργαζομένους των ΕΝΑΕ στο Πολεμικό Ναυτικό».

«Σε κάθε περίπτωση», υπογράμμισε ο κ. Παναγιωτόπουλος, «γνωρίζεται ότι κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για κάλυψη θέσεων βάσει προτεραιότητας μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ, στον κύριο πίνακα διοριστέων συμπεριλαμβάνονται οι έχοντες τα τυπικά προσόντα. Υποψήφιος που δεν κατέχει τα τυπικά προσόντα δεν κατατάσσεται στον κύριο πίνακα διοριστέων, ανεξάρτητα της μοριοδότησης που θα λάβει από εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση, υποψήφιος χωρίς τυπικά προσόντα κατατάσσεται μόνο σε πίνακα επιλαχόντων. Επίσης, επισημαίνεται η απουσία νομικού πλαισίου που αφορά στα θέματα μονιμοποίησης συμβασιούχων εργαζομένων στο Δημόσιο».

«Τέλος, για λόγους διαφάνειας, ισοτιμίας και δικαιοσύνης και με δεδομένο ότι είναι σε εξέλιξη ο διεθνής διαγωνισμός για επενδυτή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά χωρίς πρόβλεψη για τις θέσεις των 650 εργαζομένων στα Ναυπηγεία (λόγω των όρων του διεθνούς διαγωνισμού), δεν θεωρούμε ότι θα είναι σωστό να μοριοδοτηθούν οι 66 αυτοί εργαζόμενοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται απέναντι στους υπόλοιπους 650 εργαζομένους». κατέληξε, στην απάντησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

photo eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί