Υπ. Τουρισμού: 133 νέες θέσεις εργασίας – Σε ποιους τομείς θα γίνουν οι προσλήψεις

Η προκήρυξη του διαγωνισμού - Πόση διάρκεια έχουν οι θέσεις εργασίας

Το υπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εκατόν τριάντα τριών (133) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

H προκήρυξη

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί