Ξεφυλλίζοντας την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Προσέλκυση επενδύσεων ΝΟΜΟΣ 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 167, 30 Οκτωβρίου 2019) Αποζημιώσεις ΕΟΠΥΥ σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π. 62975/2019 Διαδικασία αποζημίωσης παροχών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ σε περιοχές οι όποιες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών (ΦΕΚ […]

Προσέλκυση επενδύσεων

ΝΟΜΟΣ 4635/2019

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 167, 30 Οκτωβρίου 2019)

Αποζημιώσεις ΕΟΠΥΥ σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π. 62975/2019

Διαδικασία αποζημίωσης παροχών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ σε περιοχές οι όποιες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 3964, 30 Οκτωβρίου 2019).

Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης Αρχαιολογικών χώρων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/2019

Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων – Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» , ως προς τα άρθρα 2 και 3 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 3976, 31 Οκτωβρίου 2019).

Διαδικασία τεχνικών ελέγχων σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με αριθμό 74368/861/2019

Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων: 1) Οικ. 19111/192/2019 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» όπως ισχύει. 2) Οικ. 24996/2840/2011 “τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργούμενων τεχνικών ελέγχων”, όπως ισχύει». 3) 20794/2222/2012 «καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ”, όπως ισχύει» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 3975, 31 Οκτωβρίου 2019).

Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της Αγροτικής δραστηριότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με αριθμό 1604/266804/2019

Τροποποίηση της 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010, τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και ασφαλιστική ενημερότητα» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 3975, 31 Οκτωβρίου 2019).

Επιμέλεια: Νίκος Τσούτσας ΑΜΕ ΜΠΕ

photo:pexels

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί