«Βουτιά» 346 εκατ. ευρώ στις τραπεζικές καταθέσεις των ιδιωτών τον Οκτώβριο

Μειωμένες κατά 346 εκατ. ευρώ ήταν τον Οκτώβριο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα,

ενώ εκείνες των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων υποχώρησαν κατά 56 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και οι υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις «ροκάνισαν», όπως φαίνεται, τις καταθέσεις των ιδιωτών.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, το σύνολο των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες διαμορφώθηκε στα 147,982 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα περιορίστηκαν στα 131,484 δισ. ευρώ, από 131,712 δισ. ευρώ ένα μήνα νωρίτερα. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων μειώθηκαν στα 107,696 δισ. ευρώ, από 107,653 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους διαμορφώθηκε σε 6,1% τον Οκτώβριο, έναντι 6,8% τον προηγούμενο μήνα.

Νέα υποχώρηση κατά 289 εκατ. ευρώ κατεγράφη στις τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες περιορίστηκαν στα 23,787 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, από 24,059 δισ. ευρώ ένα μήνα νωρίτερα. Είχε προηγηθεί μείωση των καταθέσεων των επιχειρήσεων κατά 283 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους μειώθηκε έτσι στο 6,5% τον Οκτώβριο, έναντι 10,1% τον προηγούμενο μήνα. Εντούτοις, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 374 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 476 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αυξημένες κατά 744 εκατ. ευρώ ήταν τον Οκτώβριο οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης, που διαμορφώθηκαν στα 16,499 δισ. ευρώ, έναντι 15,754 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους έφθασε το 24,4% τον Οκτώβριο, από 48,9% τον προηγούμενο μήνα.

Το σύνολο των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες ανήλθε στα 147,982 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, αυξημένο κατά 399 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο (147,466 δισ. ευρώ), και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 8%.

Χρηματοδότηση της οικονομίας

Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν επίσης ότι τον Οκτώβριο η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα επέστρεψε σε αρνητικό πρόσημο και ήταν αρνητική κατά 974 εκατ. ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο είχε καταγραφεί θετική καθαρή ροή 628 εκατ. ευρώ. Χωρίς δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, η χρηματοδότηση των ιδιωτών από τις τράπεζες θα εξακολουθήσει να γίνεται με το σταγονόμετρο.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διαμορφώθηκε σε -1,9%, από -1,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 320 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 548 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 8,0% από 10,7% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 399 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 442 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2018.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση προς τη Γενική Κυβέρνηση, η μηνιαία καθαρή ροή τον Οκτώβριο ήταν θετική κατά 1,294 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 80 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε -4,9% από -5,6% τον προηγούμενο μήνα.

Στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, η επιμέρους εικόνα διαμορφώθηκε ως εξής:

– Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο ήταν αρνητική κατά 565 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 713 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -0,7% από -0,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -0,6% από -0,3% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 341 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 573 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -1,3% από -2,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 223 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 140 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

– Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 116 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, έναντι θετικής καθαρής ροής 4 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,9% από -1,5% τον προηγούμενο μήνα.

– Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Οκτώβριο ήταν αρνητική κατά 293 εκατ. ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο ήταν αρνητική κατά 89 εκατ. ευρώ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,1% από -2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Από Πρώτο Θέμα

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί