ΤτΕ: Μειωμένη η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά το α΄τρίμηνο 2023

Μειώθηκε η ζήτηση για δάνεια τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τα νοικοκυριά στο πρώτο τρίμηνο του έτους εξαιτίας τη ανόδου του κόστους εξυπηρέτησής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Τραπέζης της Ελλάδος, η συνολική ζήτηση επιχειρηματικών δανείων και ειδικότερα βραχυπρόθεσμων δανείων μειώθηκε ως έναν βαθμό. Ο βασικός παράγοντας που επηρέασε τη μείωση της ζήτησης ήταν το υψηλότερο επίπεδο των επιτοκίων χορηγήσεων. Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων, κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω.

Όσον αφορά στα δάνεια προς τα νοικοκυριά, η ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια μειώθηκε ως έναν βαθμό, με βασικούς παραγοντες το υψηλό επίπεδο των επιτοκίων χορηγήσεων και τη μειωμένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η ζήτηση για τα καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Για το β’ τρίμηνο του 2023 η ζήτηση τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2023.

(ΑΠΕΜΠΕ – φωτο:pexels)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί