Τράπεζα Πειραιώς – «Πράσινο φως» για τη διάσπασή της

Εγκρίθηκε η διάσπασή της Τράπεζας Πειραιώς, με απόσχιση των τραπεζικών της δραστηριοτήτων και τη δημιουργεία νέας εταιρείας.

Η διάσπαση είχε εγκριθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας στις 10 Δεκεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η Πειραιώς Financial Holdings, δεν θα αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα και δεν θα ασκεί κύριες τραπεζικές δραστηριότητες, οι οποίες θα διεκπεραιώνονται πλέον από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς
«Συστάθηκε η νέα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 157660660000 (εφεξής η «επωφελούμενη»), η οποία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου τραπεζικού κλάδου με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020 και διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς.

Η νέα Τράπεζα Πειραιώς είναι 100% θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings. Η διασπώμενη τράπεζα καθίσταται αποκλειστικός μέτοχος (100%) της νέας τράπεζας, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της επωφελούμενης και ειδικότερα 5.400.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη.

(sputniknews)