Τράπεζα Πειραιώς: Αποκατάσταση της κερδοφορίας, σε ένα βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον

Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων,

στα 224 ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο του 2018, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 24 εκατ.ευρώ.

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, αναφέρει ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), η Ελλάδα έχει κάνει ένα βήμα-ορόσημο προς την επιστροφή στην ομαλότητα, σημείο αφετηρίας για βιώσιμη ανάπτυξη. Τους τελευταίους 15 μήνες, το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί, οδηγώντας σε αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενεργοποιώντας τις προοπτικές του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα.

«Σε αυτό το περιβάλλον, η Τράπεζα Πειραιώς συνέχισε την πρόοδό της. Πρώτον, η κερδοφορία έχει αποκατασταθεί σταδιακά, με 24 εκατ. επαναλαμβανόμενο καθαρό κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το δεύτερο τρίμηνο (39 εκατ. το πρώτο εξάμηνο). Είναι σημαντικό ειδικά, πως η κύρια τραπεζική δραστηριότητα της Πειραιώς έχει επαναλαμβανόμενο καθαρό κέρδος 206 εκατ. το πρώτο εξάμηνο, επιτυγχάνοντας Απόδοση Εσόδων προς Σύνολο Ενεργητικού (RοA) στο 1,1%. Δεύτερον, το προφίλ ρευστότητας είναι βελτιωμένο σε κάθε τρίμηνο εδώ και σχεδόν δύο έτη. Η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου και έχει πλήρως εξαλειφθεί από τα μέσα Ιουλίου, παρά την πρόσφατη άρση της εξαίρεσης αποδοχής των ελληνικών κρατικών ομολόγων ως ενεχύρων στις πράξεις χρηματοδότησης της ΕΚΤ (waiver lift).

Είμαστε επιπλέον στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι οι καλυμμένες ομολογίες μας έχουν λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση επενδυτικής βαθμίδας, και ως εκ τούτου, θα είναι επιλέξιμες από την ΕΚΤ ως εξασφαλίσεις. Τρίτον, μεταξύ των βασικών στόχων της νέας διοίκησης της τράπεζας, είναι η ενδυνάμωση του ενεργητικού του ομίλου. Ως αποτέλεσμα, έχουμε λάβει προβλέψεις ύψους 3,5 δισ. ευρώ τα προηγούμενα τρία τρίμηνα ενσωματώνοντας την επίπτωση από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ9, έχουμε επιταχύνει τη διαδικασία μείωσης των NPE κατά 4,4 δισ. την ίδια περίοδο, και έχουμε αυξήσει το δείκτη κάλυψης των NPE σε 49%, αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων ετησίως», αναφέρει ο Χρήστος Μεγάλου.

«Οι ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τη διοίκηση, μαζί με τις εν εξελίξει δράσεις ανάκτησης/αναδιάρθρωσης, την αναβάθμιση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης, μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης 2018, καλύπτουν τις εποπτικές συστάσεις και την ανατροφοδότηση από τους εποπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος, είτε μέσω των Δειγματοληπτικών Ελέγχων (επί χαρτοφυλακίου δανείων ύψους 13,5 δισ.) είτε μέσω αξιολόγησης συλλογικών προβλέψεων (επί χαρτοφυλακίου δανείων ύψους 39,2 δισ.).

Πολλές ενέργειες του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης 2018 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ επιδιώκουμε την αποφασιστική διαχείριση του ενεργητικού μας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, με σκοπό τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και τη βελτίωση διατηρήσιμης απόδοσης. Από την άλλη πλευρά, παραμένουμε επικεντρωμένοι στη μείωση του κόστους και δεσμευόμαστε να εκτελέσουμε το πρόγραμμα επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, το οποίο πρέπει να αποφέρει τριετείς περικοπές περίπου 200 εκατ. μέχρι το τέλος του 2020 (ήδη 86 εκατ. ενεργειών έχουν ληφθεί). Είμαστε απόλυτα επικεντρωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας με την αύξηση παραγωγής νέων δανείων στα 3,1 δισ. το 2018 από 2,7 δισ. ευρώ το 2017, με την παραγωγή του 1ου 6μήνου 2018 να είναι σύμφωνη με το στόχο που έχει τεθεί.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, αποδεικνύουν την προσπάθεια της Τράπεζας Πειραιώς να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τα θέματα των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας και στην ανάκαμψη της τράπεζας, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας» προσθέτει.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί