Το Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και η επιχειρηματικότητα των νέων

Σημαντική «πρωτιά», χαρακτηρίζει η Περιφέρεια Αττικής, τη συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης,

(ως εταίρος) σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση, μέσα από τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας νέων ανθρώπων. Πρόκειται για το πρόγραμμα E-Cool, επικεφαλής του οποίου είναι το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ναυτιλίας της Σεβίλλης Ισπανίας μαζί με άλλους 8 εταίρους από χώρες της ΕΕ.

Το E-Cool στοχεύει στη βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως αυτών που αναφέρονται σε επενδύσεις στην ανάπτυξη και στην απασχόληση και κατά περίπτωση, προγραμμάτων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Ο ειδικότερος στόχος του E-Cool, σε ότι αφορά την Αττική είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών της Περιφέρειας για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων κυρίως ανθρώπων, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο 2018 και θα έχει διάρκεια 3 +2 έτη, ενώ σε αυτό θα κληθούν να συμμετέχουν ως δίκτυο εμπλεκομένων μερών, φορείς της Περιφέρειας Αττικής συνδεόμενοι με την επιχειρηματικότητα και κυρίως με τους νέους επιστήμονες και επαγγελματίες

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu