Την υπογραφή συμφωνητικού πώλησης, μετοχών της Azerinteltek ανακοίνωσε, η Intralot

Υπεγράφη, στις 15 Νοεμβρίου,

συμφωνητικό για την πώληση των μετοχών ποσοστού 51% της Azerinteltek QSC, που κατέχει η INTELTEK, θυγατρική κατά 45% του Ομίλου Intralot, ονομαστικής αξίας 51.000 AZN, στην Baltech Investment LLC – μέτοχο στην Azerinteltek QSC με ποσοστό 24,5%.

Ο Όμιλος Intralot ανακοίνωσε ότι το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 19.530.177 ευρώ.

Η πώληση των εν λόγω μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί