Τελευταία ευκαιρία για 150.000 «κόκκινους» δανειολήπτες!

Τα «συν» και τα «πλην» γύρω από την ένταξή τους στο νόμο Κατσέλη καλούνται να «ζυγίσουν» το επόμενο διάστημα 150.000 «κόκκινοι» δανειολήπτες.

 

Από τη μία οι αλλαγές οι οποίες συμφωνήθηκαν μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών τροποποιώντας επί το αυστηρότερο τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην προστατευτική του ομπρέλα σε συνδυασμό με την «επίθεση φιλίας» από τις τράπεζες που προτείνουν «κουρέματα» αντίστοιχα με αυτά των δικαστηρίων φέρεται να τους δημιουργεί δεύτερες σκέψεις.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες παρατηρείται μια τάση… φυγής από το Νόμο Κατσέλη.

Από την άλλη μεριά οι τράπεζες προτείνουν «κούρεμα» που κυμαίνεται από 50% έως και 80% της συνολικής οφειλής οι οποίοι βρίσκονται στον προθάλαμο του νόμου Κατσέλη.

Οι 15 αλλαγές στο νόμο Κατσέλη

Μια δέσμη αλλαγών έρχεται στο νόμο Κατσέλη ο οποίος αφορά στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν:

Δυνατότητα επιδότησης της δόσης του στεγαστικού δανείου από το κράτος, μέσω διενέργειας των σχετικών απαιτούμενων διαδικασιών απευθείας από τις τράπεζες.

Μείωση της υποχρέωσης παροχής εγγράφων από τους οφειλέτες με παράλληλη υποχρέωση των τραπεζών, των δημοσίων αρχών και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα να τα προσκομίζουν στο δικαστήριο.

Διευκόλυνση του οφειλέτη για την πληρωμή της διαφοράς μεταξύ της χαμηλότερης δόσης που ορίζεται από το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό και της ενδεχόμενης υψηλότερης δόσης που καθορίζεται από το δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό.

Παροχή δικαιώματος στους εγγυητές που εκπλήρωσαν την υποχρεώσή τους όπως προκύπτει από την εγγύηση να υποκαταστήσουν τον πιστωτή στο σχέδιο αποπληρωμής.

Προστασία της πρώτης κατοικίας βάσει της εμπορικής αξίας και όχι της αντικειμενικής.

Το πλάνο αποπληρωμής οφειλών για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα επιτρέπεται να μεταρρυθμιστεί σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη.

Διασφάλιση ότι οι δόσεις για την απαλλαγή από τα χρέη και οι δόσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας δεν θα υπερβαίνουν αθροιστικά την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Κατάργηση της επανειλημμένης ανά εξάμηνο υποχρεωτικής επανασυζήτησης αιτημάτων χορήγησης προσωρινής διαταγής.

Άρση του τραπεζικού απορρήτου των οφειλετών.

Μη υπαγωγή των οφειλετών στο νόμο σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπαγωγής τους απορρίφθηκαν.

Θέσπιση διενέργειας προκαταρκτικού ελέγχου από τη γραμματεία των δικαστηρίων για το αν ο οφειλέτης δηλώνει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και το είδος αυτής καθώς και για το αν ο οφειλέτης έχει ασκήσει άλλες αιτήσεις στο παρελθόν ή έχει άλλες εκκρεμείς αιτήσεις.

Αυτόματη απόρριψη (έκπτωση) του οφειλέτη σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής των δόσεων που ορίζονται με δικαστική απόφαση.

Κατάργηση της αυτοδίκαιης προστασίας από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε περίπτωση που οι οφειλέτες έχουν παραιτηθεί από δύο προηγούμενες αιτήσεις και υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Θέσπιση πρόβλεψης ότι εάν η δίκη ματαιωθεί κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και δεν ζητήσει νέα ημερομηνία εκδίκασης εντός 30 ημερών τότε θα θεωρείται ότι ο οφειλέτης παραιτήθηκε της αίτησής του για υπαγωγή στο νόμο.

Αναδρομική κατάργηση της παύσης ή του περιορισμού της τοκογονίας σε περιπτώσεις αιτήσεων που απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

Πηγή Πληροφοριών: Ελεύθερος Τύπος

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί