Τα μυστικά για αναδρομικά έως και… 4.800 ευρώ στις συντάξεις!

Μεγάλη κλοπή διαπράττει η κυβέρνηση στις κύριες συντάξεις, εγείροντας με τη στάση της αξιώσεις συνταξιούχων για αναδρομικά που ξεπερνούν και τις 4.500 ευρώ από δύο παράνομες μειώσεις.

 

• του νόμου 4093/2012 επί αθροίσματος συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ.
• των νόμων 3863/10 και 4002/11 επί κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριων συντάξεων άνω των 1.400 ευρώ, με τη γνωστή Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (βλ. ρεπορτάζ σελ. 4-5).

Ένα έγγραφο από τον Συνήγορο του Πολίτη φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Ελεύθερος Τύπος. Στο έγγραφο ο Συνήγορος του Πολίτη ζητάει με νομικά επιχειρήματα από το υπουργείο Εργασίας να υπολογίσει τις μειώσεις του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις επί των πραγματικά καταβαλλόμενων ποσών και όχι επί του αθροίσματος που είχαν οι συνταξιούχοι πριν γίνουν οι μειώσεις του νόμου Κατρούγκαλου σε επικουρικές και μερίσματα.

Οι επιστροφές αφορούν όσους είχαν άθροισμα από κύρια, επικουρική ή και μέρισμα από το Δημόσιο, σε ποσό άνω των 1.000 ευρώ, και των οποίων η επικουρική σύνταξη ή το μέρισμα επανυπολογίστηκαν και μειώθηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου από 1ης Ιουνίου 2016 και μετά.

Προϋπόθεση δηλαδή για να υπάρξει αξίωση αναδρομικών είναι να έγιναν μειώσεις από 1/6/2016 σε επικουρική σύνταξη ή και στο συνταξιοδοτικό βοήθημα-μέρισμα του ΜΤΠΥ. Και αυτό γιατί οι μειώσεις αυτές κατέβασαν το άθροισμα συντάξεων σε μικρότερο ποσό, αλλά το υπουργείο Εργασίας όπως και το Οικονομικών εξακολουθούν από 1/6/2016 μέχρι και σήμερα να θεωρούν ως άθροισμα τα παλιά ποσά που ήταν μεγαλύτερα. Και βάσει του νόμου 4093 συνεχίζουν να επιβάλλουν μειώσεις σε ποσά σύνταξης που δεν υφίστανται!

Η μάχη για τα αναδρομικά άνω των 4.500€ στις κύριες συντάξεις έχει αρχίσει. Πιλότος στις διεκδικήσεις συνταξιούχων είναι η επιστροφή των παράνομων κρατήσεων στις επικουρικές. Αυτές οι περικοπές αποκαταστάθηκαν ενώ τα αναδρομικά έρχονται πιθανότατα με την επικουρική Ιουλίου.

Οπως έγινε λοιπόν με τις επικουρικές, θα πρέπει να γίνει και με τις κύριες συντάξεις.
Απόδειξη ότι και ο Συνήγορος του Πολίτη αναγνωρίζει ότι υφίσταται θέμα παράνομων μειώσεων και ζητά επιστροφές για τους συνταξιούχους.

Στον Συνήγορο του Πολίτη έφτασαν δεκάδες καταγγελίες συνταξιούχων. Η ανεξάρτητη αυτή αρχή γνωμοδότησε προς το υπουργείο Εργασίας τον Μάιο του 2017 και είπε ότι οι μειώσεις του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις, από 1/6/2016 και μετά, είναι παράνομες. Και αυτό, γιατί επιβάλλονται στο παλιό άθροισμα σύνταξης που είχαν οι συνταξιούχοι μέχρι 31/5/2016, και όχι στο νέο και μικρότερο άθροισμα που προέκυψε μετά την 1η/6/2016 που μειώθηκαν οι επικουρικές, για όσους είχαν άνω των 1.300 ευρώ μικτά, από κύρια σύνταξη και επικουρική.

Για το Δημόσιο δε, η μείωση νόμου 4093 επιβάλλεται στο παλιό άθροισμα κύριας, επικουρικής και συνταξιοδοτικού μερίσματος που υπερέβαινε τα 1.000 ευρώ στις 31/5/2016. Μετά την 1/6/2016 που μειώθηκαν επικουρικές και μερίσματα, το υπουργείο Εργασίας συνέχισε να επιβάλλει στις κύριες συντάξεις την ίδια μείωση του ν. 4093, ακόμη και αν το νέο άθροισμα διαμορφώνεται κάτω από 1.000 ευρώ που ο νόμος 4093 δεν προβλέπει μείωση!

Το έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη αναφέρεται σε συνταξιούχους και λέει ότι «γίνεται μείωση επί ενός μη πραγματικού πλέον ποσού με αποτέλεσμα να καταβάλλεται στον συνταξιούχο μικρότερο τελικό ποσό σύνταξης από εκείνο που κατά νόμο δικαιούται».

Το ποσό που κατά νόμο δικαιούται είναι αυτό που λέει το άρθρο 14 του ν. 4387. Το άρθρο αυτό λέει ότι μέχρι 31/12/2018 οι συντάξεις καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί ως τις 31/12/2014. Δηλαδή αν κάποιος είχε 1.600 ευρώ σύνολο ως 31/12/2014, αυτά θα παίρνει μέχρι 31/12/2018 και στη συνέχεια θα έχει μείωση ως 18%. Ομως το άθροισμα συντάξεων που είχαν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι ως το 2014 μειώθηκε από 1/6/2016.

Για να υπήρχε προστασία θα έπρεπε να αλλάξουν και οι μειώσεις ώστε να χρεωθούν στο νέο άθροισμα. Αυτό δεν έγινε και έτσι ακόμη και η διάταξη που λέει ότι οι συντάξεις καταβάλλονται στο ύψος του 2014 είναι εκτός νόμου. Λόγω περικοπών σε επικουρικές και μερίσματα, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν μικρότερη σύνταξη από το 2014. Αλλά το υπουργείο τους κατεβάζει ακόμη πιο κάτω, εφαρμόζοντας περικοπές σε άθροισμα συντάξεων που είχαν το 2014 και όχι στο νέο άθροισμα που έχουν μετά την 1/6/2016!

Οι πίνακες με τα ποσά των παράνομων μειώσεων και τα αναδρομικά από Ιούνιο 2016 ως Μάιο 2018.

Παραδείγματα συνταξιούχων με τις μειώσεις και τα αναδρομικά.

Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη ΙΚΑ και επικουρική, που είχε άθροισμα μέχρι 31/5/2016, στα 1.505 ευρώ, εκ των οποίων 1.145 ευρώ κύρια σύνταξη, είχε μείωση νόμου 4093 στα 115 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 10% μείωση στην κύρια. Την 1/6/2016 η επικουρική μειώθηκε με νόμο Κατρούγκαλου και το νέο άθροισμα έπεσε στα 1.322 ευρώ. Η κύρια έμεινε ίδια (1.145 ευρώ) αλλά βάσει νόμου 4093 η μείωση σε άθροισμα κάτω των 1.500 ευρώ είναι 5%, οπότε η μείωση στην κύρια σύνταξη έπρεπε να είναι 5% στα 1.145 ευρώ, δηλαδή 57 ευρώ. Ομως η παρανομία είναι ότι εξακολουθούν να του επιβάλουν μείωση 115 ευρώ με το παλιό και όχι το νέο άθροισμα εδώ και 23 μήνες! Τα αναδρομικά που δικαιούται ανέρχονται ως τώρα στα 1.311 ευρώ.
Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη ΝΑΤ και επικουρική, που είχε άθροισμα μέχρι 31/5/2016, στα 2.142 ευρώ, εκ των οποίων 1.652 ευρώ κύρια σύνταξη, είχε μείωση νόμου 4093 στα 248 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 15% μείωση στην κύρια. Την 1/6/2016 η επικουρική μειώθηκε με νόμο Κατρούγκαλου και το νέο άθροισμα έπεσε στα 1.893 ευρώ. Η κύρια έμεινε ίδια (1.652 ευρώ) αλλά βάσει νόμου 4093 η μείωση σε άθροισμα κάτω των 2.000 ευρώ είναι 10%, οπότε η μείωση στην κύρια σύνταξη έπρεπε να είναι 10% στα 1.652 ευρώ, δηλαδή 165 ευρώ. Ομως η παρανομία είναι ότι εξακολουθούν να του επιβάλλουν μείωση 248 ευρώ με το παλιό και όχι το νέο άθροισμα εδώ και 23 μήνες! Τα αναδρομικά που δικαιούται ανέρχονται ως τώρα στα 1.909 ευρώ.
Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη Δημοσίου, επικουρική, και μέρισμα που είχε άθροισμα μέχρι 31/5/2016, στα 3.010 ευρώ, εκ των οποίων 1.980 ευρώ κύρια σύνταξη, είχε μείωση 396 ευρώ τον μήνα με νόμο 4093, δηλαδή 20% μείωση στην κύρια. Την 1/6/2016 μειώθηκε και η επικουρική, αλλά και το μέρισμα με νόμο Κατρούγκαλου και το νέο άθροισμα έπεσε στα 2.581 ευρώ. Η κύρια έμεινε ίδια (1.980 ευρώ) αλλά βάσει νόμου 4093 η μείωση σε άθροισμα κάτω των 3.000 ευρώ είναι 15%, οπότε η μείωση στην κύρια σύνταξη έπρεπε να είναι 15% στα 1.980 ευρώ, δηλαδή 297 ευρώ. Ομως η παρανομία είναι ότι εξακολουθούν να του επιβάλλουν μείωση 396 ευρώ με το παλιό και όχι το νέο άθροισμα εδώ και 23 μήνες! Τα αναδρομικά που δικαιούται ανέρχονται ως τώρα στα 2.277 ευρώ.
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί