• Αρχική
  • Άρθρα
  • Στρατηγική αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της Θράκης

Στρατηγική αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της Θράκης

treno_thraki
Η ΕΡΓΟΣΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ανακοίνωσε έργα αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας ύψους 3,3 δις ευρώ.

Αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην αναβάθμιση του δικτύου σιδηροδρόμων που ανακοινώθηκε είναι το κομμάτι Θεσσαλονίκης – Καβάλας – Τοξότες και του κομματιού Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.

Είχαμε αναφερθεί στον παρελθόν σε αναλυτικό άρθρο μας, για την αξία του εξελιγμένου δικτύου μεταφορών και των σιδηροδρόμων μίας χώρας. Η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Τοξότες σε γραμμή ηλεκτροκίνησης, είναι κρίσιμη για την διασύνδεση των περιοχών αυτών, εν ήδη προαστιακού σιδηροδρόμου, η οποία θα διευκολύνει τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Το δε τμήμα Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου, ίσως είναι το σημαντικότερο έργο από τα τρία καθώς θα αναβαθμίσει σε ηλεκτροκίνητη τη γραμμή, συνδέοντας αποτελεσματικά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τα Βουλγαρικά σύνορα και άρα το λιμάνι του Μπουργκάς στη Βουλγαρία.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης πρόσφατα δόθηκε σε αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία για την αναβάθμιση του, η οποία προβλεπόταν και από την πρόσφατη ανανεωμένη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις Η.Π.Α. . Με τη διευκόλυνση που θα παρέχει ο αναβαθμισμένος σιδηρόδρομος, θα είναι δυνατό να αυξηθεί, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, η εμπορική κίνηση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αλλά και σε όλα την παρέμβρια περιοχή η οποία χρειάζεται επειγόντως οικονομική ανάπτυξη ώστε ο πληθυσμός της περιοχής να αυξήσει τις οικονομικές του δυνατότητες και άρα να αυξηθεί δημογραφικά.

Το συνολικό κόστος του έργου της αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Καβάλας – Τοξότες, θα αγγίξει τα 1,3 δις ευρώ και το κομμάτι Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου θα κοστίσει περί τα 815 εκατ. ευρώ. Ο ΟΣΕ παλαιότερα είχε ανακοινώσει την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, η οποία όμως τελικά δεν ευόδvσε καθώς δεν υπήρξε η απαραίτητη χρηματοδότηση από το κράτος. Το Υπουργείο Μεταφορών όμως και η ΕΡΓΟΣΕ θεωρούν ότι αυτή τη φορά τα έργα θα προχωρήσουν.

Ακόμα και από στρατιωτικής πλευράς, η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα καθώς θα μπορεί να γίνει ταχύτερη μεταφορά ανδρών και μέσων προς την περιοχή της Θράκης από τα κύρια αστικά κέντρα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η Θράκη σε περίπτωση πολεμικών επιχειρήσεων με την Τουρκία, χρειάζεται άμεση ενίσχυση και η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών είναι κρίσιμης σημασίας. Η κίνηση αυτή της κυβέρνησης, εφόσον υλοποιηθεί, θα βελτιώσει τις δυνατότητες και σε αυτόν τον τομέα.