Στα 98,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις, του πρώτου εξαμήνου 2018, του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ

Σε 98,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2018 του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ, έναντι 102 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, ως αποτέλεσμα της αυξημένης πίεσης της τιμής πώλησης του λαυρακίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επίσης μειωμένες ήταν οι πωλήσεις γόνου σε σημαντικούς πελάτες του εξωτερικού λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες προβλέπεται ότι θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες.

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε 3,2 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, αύξηση κατά 14,3%.

Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών η οποία υπερκάλυψε την αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης.

Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία ανήλθε σε αρνητικό 8,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 κυρίως λόγω της μειωμένης μέσης τιμής αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων ως αποτέλεσμα των μειωμένων τιμών πώλησης.

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018 ανήλθαν σε ζημιές 17,2 εκατ. ευρώ, ακολουθώντας τη μείωση του EBITDA λόγω της αρνητικής επίδρασης της αποτίμησης των αποθεμάτων σε εύλογη αξία.

Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018 ανήλθαν σε ζημιές 13,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ο κ. Αντώνης Χαχλάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΝΗΡΕΥΣ δήλωσε σχετικά «Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018 ο Όμιλος σημείωσε αύξηση του λειτουργικού EBITDA συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, ενώ ταυτόχρονα διατηρήθηκε ο όγκος πωλήσεων των ψαριών παρά το γεγονός ότι οι τιμές πώλησης σημείωσαν σημαντική υποχώρηση. Συνεχίζουμε την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού μας προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων μας και την μείωση του κόστους. Παράλληλα, διανύουμε την τελική φάση της αναμενόμενης ολοκλήρωσης της εισόδου του επενδυτικού σχήματος AMERRA/MUBADALA και είμαστε αισιόδοξοι για την προοπτική ανάπτυξης ενός ισχυροποιημένου σχήματος στον κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας».

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί