• Αρχική
  • Άρθρα
  • Σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων πέρασε κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων πέρασε κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής

Εναντι τιμήματος 5,1 εκατ. ευρώ μεταβιβάστηκε στην εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων Golden Horizon Athens Investments One, το διατηρητέο κτίριο της οδού Υπατίας κυριότητας της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το εν λόγω κτίριο αποτελεί ένα από τα 67 ακίνητα που έχει στην ιδιοκτησία της η Εθνική Ασφαλιστική, εκ των οποίων τα 7 παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον από άποψη ιστορικότητας, απόδοσης και εμπορευσιμότητας. Μεταξύ αυτών, είναι ακίνητο στην οδό Καραγεώργη Σερβίας, καθώς και το ιστορικό κτίριο της οδού Κοραή, τα οποία είναι μισθωμένα στο υπουργείο Οικονομικών.

Το κτίριο της οδού Υπατίας συνολικής επιφάνειας 4.168 τ.μ. βρίσκεται στην περιοχή του Συντάγματος, στην οποία συγκεντρώνεται σημαντικός όγκος οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και η προσφορά της Golden Horizon Athens Investments One, υπήρξε η μοναδική δεσμευτική που κατατέθηκε στο πλαίσιο του ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική.

Η διαδικασία της πώλησης μέσω ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού προκρίθηκε μετά σχετική εισήγηση της διεύθυνσης ακίνητης περιουσίας προς την εκτελεστική επιτροπή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ενέκρινε την πώληση με τιμή εκκίνησης τα 5,1 εκατ. ευρώ. Η προσφορά που επιτεύχθηκε, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης της εταιρείας, υπερβαίνει κατά 44,8% την εύλογη αξία του ακινήτου, που προσδιορίστηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή σε 3,5 εκατ. ευρώ, καθώς και τη λογιστική του αξία, που προσδιορίστηκε σε 3,1 εκατ. ευρώ. Για την απόφαση πώλησης ελήφθησαν υπόψη:

• Η σημαντική κεφαλαιακή επιβάρυνση που συνεπάγετο για την Εθνική Ασφαλιστική η διακράτηση του συγκεκριμένου ακινήτου και η οποία ανέρχεται στο 25% περίπου της εμπορικής αξίας του.

• Το ετήσιο λειτουργικό κόστος από τη διαχείριση του ακινήτου που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ ετησίως, τη στιγμή που τα έσοδα από την εκμίσθωση του ακινήτου προσεγγίζουν τις 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης, το προσφερόμενο τίμημα κρίνεται υψηλό και συμβάλει θετικά τόσο στα αποτελέσματα της εταιρείας όσο και στα εποπτικά κεφάλαιά της.

Για την αποτίμηση του ακινήτου ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι το κτίριο, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1936 και ολοκληρώθηκε το 1969, δεν έχει ανακαινιστεί τα τελευταία 13 χρόνια, με συνέπεια την απαξίωσή του και την αύξηση του απαιτούμενου κόστους συντήρησης. Η πώληση προκρίθηκε έναντι της πρότασης για μακροχρόνια μίσθωση του κτιρίου για τουριστική χρήση, η οποία προϋπέθετε σημαντική επένδυση από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή και θα οδηγούσε σε μακροχρόνια μίσθωση με μικρό τίμημα. Οπως σημειώνεται στη σχετική εισήγηση η πρόταση που έγινε αφορούσε μίσθωση για 20 έτη, με μηνιαίο μίσθωμα για τα 5 πρώτα έτη 10.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια ανέβαινε στις 22.500 ευρώ. Να σημειωθεί τέλος ότι το ακίνητο παρότι βρίσκεται σε περιοχή υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξενοδοχειακή χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να αξιοποιηθεί στον τουριστικό τομέα γενικότερα.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Καθημερινή