Πρωτογενές πλεόνασμα 1,941 δισ. ευρώ το 2017

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,941 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός 2017, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,778 δισ. ευρώ το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 877 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οποία το δωδεκάμηνο του 2017 το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 4,267 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2,810 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 5,123 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία το δωδεκάμηνο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2017:

 Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,973 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 259 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

 Ειδικότερα, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

 – Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 44 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

– Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

– Φόροι στην περιουσία κατά 54 εκατ. ευρώ ή 1,7%,

– Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 109 εκατ. ευρώ ή 6,0%,

– Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 95 εκατ. ευρώ ή 4,0%,

– ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

– ΦΠΑ λοιπών κατά 22 εκατ. ευρώ ή 0,2%,

– Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 3,5%,

– Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,4%,

– Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 43 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

– Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 38 εκατ. ευρώ ή 0,9%,

– Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,8%.

 Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

 – ΦΠΑ καπνού κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,1%,

– ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ ή 0,3%,

– Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 54 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

– Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

– Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 122 εκατ. ευρώ ή 23,9%,

– Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 12 εκατ. ευρώ ή 28,9%,

– Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 247 εκατ. ευρώ ή 16,0%.

 Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 5,360 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 217 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

 Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,449 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 978 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τον Δεκέμβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,292 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 561 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

 Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5,225 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 247 εκατ. ευρώ.

 Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Δεκέμβριο 2017, είναι οι ακόλουθες:

 – Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 38 εκατ. ευρώ,

– Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 10 εκατ. ευρώ,

– Φόροι στην περιουσία κατά 15 εκατ. ευρώ,

– Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 37 εκατ. ευρώ,

– Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 53 εκατ. ευρώ.

 Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Δεκέμβριο 2017 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

– Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 17 εκατ. ευρώ,

– ΦΠΑ καπνού κατά 12 εκατ. ευρώ,

– ΦΠΑ λοιπών κατά 24 εκατ. ευρώ,

– ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 41 εκατ. ευρώ,

– Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 31 εκατ. ευρώ,

– Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 37 εκατ. ευρώ,

– Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 21 εκατ. ευρώ,

– Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 124 εκατ. ευρώ,

– Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 19 εκατ. ευρώ,

– Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 12 εκατ. ευρώ.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) τον Δεκέμβριο ανήλθαν σε 518 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 170 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) τον Δεκέμβριο ανήλθαν σε 1,067 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 314 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν στα 55,690 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,575 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49,740 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 775 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 101 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 59 εκατ. ευρώ, και οι δαπάνες μεταναστευτικών ροών κατά 93 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 943 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 550 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 25 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 775 εκατ. ευρώ για το κοινωνικό μέρισμα, 476 εκατ. ευρώ για δαπάνη παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και 315 εκατ. ευρώ για δαπάνη επιστροφής κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 5,950 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 800 εκατ. ευρώ.
Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9,785 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 156 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,893 δις ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 138 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,892 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 18 εκατ. ευρώ.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί