• Αρχική
 • Άρθρα
 • Πρόταση της επιτροπής σοφών για την Ελληνική Οικονομία – 15 άξονες

Πρόταση της επιτροπής σοφών για την Ελληνική Οικονομία – 15 άξονες

oikonomia

Στην κυβέρνηση δόθηκε δέσμη των προτάσεων από την λεγόμενη «επιτροπή σοφών», υπό τον καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη, για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας παρέλαβε η κυβέρνηση.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ:

 • Την μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία.
 • Τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις και μείωση κόστους ενέργειας στη μεταποίηση.
 • Την ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια. Κίνητρα για την ενίσχυση της καινοτομίας.
 • Τη ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους.
 • Την υποστήριξη των γυναικών ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.
 • Την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης.
 • Τη δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο έκδοσης απόφασης το ένα έτος.
 • Τη συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση.
 • Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών.
 • Τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.
 • Την αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση.
 • Τη σταδιακή μεταφορά πόρων του φόρου ακίνητης περιουσίας σε τοπικό επίπεδο.
 • Την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.
 • Στην στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με άμβλυνση του κόστους μετάβασης και στήριξη των τοπικών κοινωνιών κατά την απολιγνιτοποίηση.
 • Την ανάπτυξη υποδομών.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •