Πρόστιμο 60.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη ΔΕΠΑ

Πρόστιμο 60.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη ΔΕΠΑ,

για μη συμμόρφωση της εταιρείας σε μία από τις 7 δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στην κατεύθυνση του ανοίγματος της αγοράς φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, περί του αν η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ) συμμορφώθηκε προς τις δεσμεύσεις που η τελευταία ανέλαβε και έγιναν υποχρεωτικές με την υπ’ αριθ. 551/VII/2012 απόφαση της Επιτροπής, όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, με τις υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015 και 631/2016, αποφάσεις, έκρινε ότι:

1)Η ΔΕΠΑ συμμορφώθηκε στις έξι από τις επτά συνολικά δεσμεύσεις που είχε αναλάβει με την ως άνω υπ’ αριθ. 551/VII/2012 απόφαση της Επιτροπής, οι οποίες αφορούσαν

α) την εισαγωγή του συντελεστή ευελιξίας

β) την εισαγωγή της χρέωσης εισόδου ΕΣΦΑ στο νέο σύστημα τιμολόγησης της ΔΕΠΑ,

γ) το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών,

δ) τις πρότυπες συμβάσεις εκχώρησης ΔΜΙ

ε) τις πρότυπες συμβάσεις αγοροπωλησίας φυσικού αερίου εντός της δεξαμενής ΥΦΑ και

στ) την εκχώρηση μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ και δέσμευση μεταφορικής ικανότητας από τη ΔΕΠΑ στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ αντίστοιχα. Η κρίση της αυτή για τις υπό στοιχεία α) και β) ήταν κατά πλειοψηφία και για τις λοιπές ομόφωνα.

2)Έκρινε, επίσης, κατά πλειοψηφία, ότι η ΔΕΠΑ, δεν συμμορφώθηκε στο διατακτικό της υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την 1 από τις 7 δεσμεύσεις που αναφέρονταν στην υποχρέωσή της να προσφέρει από τις 30 Νοεμβρίου 2012 και εφεξής στους Πελάτες της συγκεκριμένο τύπο Σύμβασης Πώλησης φυσικού αερίου, χωρίς την υπηρεσία μεταφοράς φυσικού αερίου και να μη διαφοροποιεί τις αποσυζευγμένες συμβάσεις ως προς την τιμή προμήθειας φυσικού αερίου από τους όρους των συζευγμένων συμβάσεων καθώς και να μη χορηγεί βάσει των όρων τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε κίνητρο για τη σύναψη συζευγμένης σύμβασης ούτε αντιστρόφως να δημιουργεί αντικίνητρο στη σύναψη αποσυζευγμένης σύμβασης.

Με την ίδια απόφασή της η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, αφού συνεκτίμησε το περιορισμένο εύρος της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης της ΔΕΠΑ προς τις δεσμεύσεις της και την ειλικρινή διάθεση συνεργασίας της στην κατεύθυνση του ανοίγματος της αγοράς φυσικού αερίου, α) της επέβαλε πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ για τη μη συμμόρφωσή της προς την εν λόγω δέσμευση, και β) την απείλησε με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιωθεί η συνέχιση ή η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί