Πρόστιμα ύψους 335.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η σημερινή συνεδρίαση,

του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πήρε την εξής απόφαση:

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 295.000 ευρώ σε τέσσερα νομικά και τρία φυσικά πρόσωπα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3340/2005 (χειραγώγηση της αγοράς) κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί της μετοχής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 23.03.2011 έως 30.06.2011.

Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον Παναγιώτη Θεοδωρίδη, 50.000 ευρώ στην εταιρεία AXON XΑΕΠΕΥ, 40.000 ευρώ στον Σάββα Ιντζίρη, 30.000 ευρώ στην Investment Analysis ΑΕΠΕΥ, 30.000 ευρώ στην Merit Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 20.000 ευρώ στον Παύλο Κατσάρκα, και 15.000 ευρώ στην Eurobank. Επίσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρεία Mega Equity για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3340/2005, για την ίδια υπόθεση.

Την επιβολή προστίμου 12.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο Zeuxis Innovations LTD, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της Eurobank.

Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στον Νικόλαο Μανωλίτση για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3340/2005 και προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην Solidus Securities ΑΕΠΕΥ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3340/2005, κατά την κατάρτιση συναλλαγών στη μετοχή της Εταιρίας «Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ» που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 03.08.2015 έως 30.09.2015.

Την επιβολή προστίμου 6.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 13, 14, 16 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 παρ. 2, 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 13, 14, 17 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Την επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος λόγω μη παροχής στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση του εποπτικού της έργου.

Την επιβολή προστίμου συνολικού 2.000 ευρώ στην Signet Α.Ε.Ε.Δ. για παράβαση διατάξεων σχετικά με τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί