Πρόστιμα ύψους 23.000 ευρώ, επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 23.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα αποφάσισε: -Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην εταιρεία «Βιοτέρ A.E.» λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017. -Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία «Κρι Κρι Α.Ε.», λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης της ετήσιας […]

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 23.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην εταιρεία «Βιοτέρ A.E.» λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017.

-Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία «Κρι Κρι Α.Ε.», λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017.

-Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ» » για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 13, 14,16 και 17 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ στην εταιρεία «Δαϊος Πλαστικά ΑΒΕΕ» λόγω καθυστέρησης δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2017.

photo:pexels

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί