Ποιες συντάξεις αναπηρίας μπορούν να μετατραπούν σε γήρατος

Τις κατηγορίες των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, οι οποίοι μπορούν να μετατρέψουν τη σύνταξή τους σε γήρατος, περιγράφει αναλυτικά εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα,σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ το δικαίωμα αυτό το έχουν οι εξής κατηγορίες:

Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας με πάθηση υπαγόμενη στις διατάξεις του Ν.612/77 όπως επεκτάθηκε και ισχύει. Προϋπόθεση είναι η συγκεκριμένη πάθηση να έχει υπαχθεί στις ειδικές αυτές διατάξεις μεταγενέστερα της αίτησης των συνταξιούχων για χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας.
Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έπασχαν από παθήσεις υπαγόμενες στις συγκεκριμένες διατάξεις και ενδεχομένως από άγνοια δεν υπέβαλλαν αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.
Η εγκύκλιος περιγράφει και τις κατηγορίες των συνταξιούχων, οι οποίοι δεν μπορούν να μετατρέψουν τη σύνταξη αναπηρίας που λαμβάνουν σε σύνταξη γήρατος.
Οι κατηγορίες αυτές είναι:

Συνταξιούχοι οι οποίοι κατά το χρόνο συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας δεν έπασχαν από ασθένεια που καλύπτεται από τις εν λόγω διατάξεις, αλλά την απέκτησαν μεταγενέστερα.
Συνταξιούχοι οι οποίοι κατά την αίτηση συνταξιοδότησής τους δεν είχαν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση με τον Ν.612/77, όπως ισχύει.
Ξεκαθαρίζεται επίσης ότι ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που ορίζονται από ειδικές διατάξεις (όπως αυτές του Ν.612/77), όπως έχουν επεκταθεί και ισχύουν ή για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας συνυπολογίζεται μόνο για τη συμπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων ασφαλιστικών προϋποθέσεων χορήγησης πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, δηλαδή 4500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης.

Επιπλέον, την εγκύκλιο τονίζεται ότι τυχόν αιτήματα μετατροπής που είχαν υποβληθεί και απορριφθεί από τις υπηρεσίες των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ εξαιτίας της εφαρμογής διαφορετικών οδηγιών, θα επανεξεταστούν με τα ανωτέρω κριτήρια, είτε οίκοθεν είτε μετά την
υποβολή αίτησης- όχλησης από τους ενδιαφερόμενους. Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις μετατροπής, η 1.1.18 είναι η ημερομηνία έναρξης των όποιων οικονομικών αποτελεσμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί