Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το Φόρο στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων

Διάταξη για την ενίσχυση των τομέων έρευνας και τεχνολογίας υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων με την απαλλαγή από φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίων προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, η διάταξη αφορά στις περιπτώσεις που οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις προβαίνουν σε αύξηση των κεφαλαίων τους με σκοπό την διάθεση των κεφαλαίων αυτών στους επίμαχους τομείς, δηλαδή αυτούς της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αιτιολογική έκθεση “Με την παρούσα διάταξη, προκειμένου να τονωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, με απώτερο σκοπό την ταχύτερη έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση, εισάγεται εξαίρεση από την επιβολή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου στις πράξεις της αύξησης του κεφαλαίου με μετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας”.

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η διάταξη δεν επηρεάζει το υποκείμενο ή το αντικείμενο του φόρου στις λοιπές περιπτώσεις που κατά το νόμο θεωρούνται συγκέντρωση κεφαλαίων και εξακολουθούν να υπάγονται στο φόρο, όπως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την εισφορά άλλων περιουσιακών στοιχείων, η αύξηση του ενεργητικού, το δάνειο, κοκ.

dikaiologitika.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί