Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση, της θυγατρικής ΣΕΜΚΑ

Την ολοκλήρωση της απορρόφησης της 100% θυγατρικής της «Συνεργεία Επισκευής Μηχανών

και Κατασκευών Αυτοκινήτων ΣΕΜΚΑ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ανακοίνωσε η «Πέτρος Πετρόπουλος Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία».

Η εν λόγω συγχώνευση πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 30.07.2018 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και την από 30.07.2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της απορροφούμενης ΕΠΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί