Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση, της θυγατρικής ΣΕΜΚΑ

Την ολοκλήρωση της απορρόφησης της 100% θυγατρικής της «Συνεργεία Επισκευής Μηχανών

και Κατασκευών Αυτοκινήτων ΣΕΜΚΑ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» ανακοίνωσε η «Πέτρος Πετρόπουλος Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία».

Η εν λόγω συγχώνευση πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 30.07.2018 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και την από 30.07.2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της απορροφούμενης ΕΠΕ.