• Αρχική
  • Άρθρα
  • Οι στρατιωτικοί μπορούν να διεκδικήσουν επιδόματα αδείας και εορτών αναδρομικά – Δείτε πώς

Οι στρατιωτικοί μπορούν να διεκδικήσουν επιδόματα αδείας και εορτών αναδρομικά – Δείτε πώς

Οι ΠΟΕΣ και οι Ενώσεις Στρατιωτικών ενημερώνουν τα μέλη της ότι έχει ξεκινήσει η συλλογή δικαιολογητικών, μέσω του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας, δικηγόρο Αθηνών,

κ. Γεώργιο Αντωνακόπουλο και ότι μπορούν οι στρατιωτικοί να διεκδικήσουν επιδόματα αδείας και εορτών αναδρομικά

Τι λέει ο ίδιος ο Γ.Αντωνακόπουλος για τη διεκδίκηση:

Επειδή το γραφείο μας έχει γίνει αποδέκτης πληθώρας ερωτημάτων από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σας σε σχέση με τη δυνατότητα αναδρομικής διεκδίκησης επιδομάτων εορτών και αδείας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Όπως γνωρίζετε, τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας έχοντας ήδη υποστεί μειώσεις με τους «μνημονιακούς» νόμους 3833/2010 και 3845/2010, καταργήθηκαν ολοσχερώς για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα (από 1-1-2013) με τις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Πρόκειται για τον ίδιο νόμο που επέφερε σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και ο οποίος (όπως και ο «διορθωτικός» ν. 4307/2014) κρίθηκαν ως αντισυνταγματικοί με τις 2193/2014 και 1125/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις ανωτέρω αποφάσεις έκρινε ως αντισυνταγματικές τις νέες διατάξεις των ανωτέρω νόμων για το ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, χωρίς να διαλάβει σκέψη για την κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι η Π.Ο.Ε.Σ., η οποία εκπροσωπήθηκε στις ανωτέρω δίκες από τον υπογράφοντα δικηγόρο, προέβαλε ρητώς την αντισυνταγματικότητα και της ολοσχερούς περικοπής των επιδομάτων εορτών και αδείας. Απ΄όσο γνωρίζουμε, ρητή σκέψη δεν περιέλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας ούτε στις μεταγενέστερες αποφάσεις του περί των ειδικών μισθολογίων (Πανεπιστημιακοί, καθηγητές ΤΕΙ, ιατροί ΕΣΥ).

2. Έκτοτε σειρά αποφάσεων ιδίως των Ειρηνοδικείων της χώρας έχουν κρίνει ως αντισυνταγματική την ολοσχερή κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα (βλ. ενδεικτικά Ειρ Αμαρ 21/2017, Ειρ Λευκ 128/2017, Ειρ Καλαμ 7/2016, Ειρ Πατρών 258/2016, Ειρ Λαμίας 467/2016, Ειρ.Αθηνών 619/2017 βλ. και ΔΠρ Ναυπλίου 155/2016).

Εφιστάται όμως η προσοχή των στελεχών σας στα ακόλουθα:

α. Οι σχετικές αποφάσεις είναι πρωτόδικων Δικαστηρίων, ενώ η σχετική νομολογία (που προβάλλεται από πολλές πλευρές) δεν είναι παγιωμένη. Υπάρχει επίσης σωρεία αποφάσεων πρωτόδικων δικαστηρίων προς την αντίθετη κατεύθυνση, ήτοι που δέχονται τη συνταγματικότητα των περικοπών. Η δε αναφορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο αφορά στα Πρακτικά της 4ης/31-10-2012 Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία πράγματι έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας της ολοσχερούς κατάργησης των επιδομάτων αδείας και εορτών για τους συνταξιούχους (όπως στους συνταξιούχους αφορά, καταρχήν, και η 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας).

β. Σε κάθε περίπτωση η σχετική διεκδίκηση αφορά (και οι ανωτέρω αποφάσεις επιδίκασαν) τα μειωμένα επιδόματα εορτών και αδείας, δηλαδή τα επιδόματα, στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί πριν το ν. 4093/2012 (ήτοι 500 ευρώ επίδομα Χριστουγέννων και από 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα και αδείας). Υπενθυμίζεται ότι η διαμόρφωση των επιδομάτων σε αυτό το ύψος είχε κριθεί ως συνταγματική για τους δημοσίους υπαλλήλους με την 668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ. Η παραγραφή των πάσης φύσεως μισθολογικών αξιώσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου έχει κριθεί ως «ακριβόχρονα» διετής (βλ. για τη διετή παραγραφή ΑΕΔ 1/2012 και για το «ακριβόχρονο» ΑΕΔ 32/2008). Τούτο σημαίνει, σε απλά ελληνικά, ότι τυχόν αξίωση για επιδόματα εορτών και αδείας, ασκηθείσα για πρώτη φορά εντός του 2018, μπορεί να καταλάβει με ρεαλιστικές πιθανότητες ευδοκίμησης, διάστημα από το τέλος του 2016 και μετά. Πρόκειται επομένως για διεκδίκηση συνολικού ύψους 2.500 ευρώ για κάθε στέλεχος (δώρο Χριστουγέννων 2016 και δώρα και επίδομα αδείας για τα έτη 2017 και 2018).

3. Με τα δεδομένα αυτά, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που επιθυμούν να κατοχυρώσουν σχετικές αξιώσεις τους μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο μας προς άσκηση των σχετικών αγωγών ενός του 2018 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Συμπλήρωση των συνημμένων: α) Στοιχεία πελάτη, β) εξουσιοδότησης με γνήσιο της υπογραφής, καθώς και γ) προσκόμιση μίας μισθοδοτικής κατάστασης οποιουδήποτε πρόσφατου μήνα.

Β. Καταβολή ποσού για κάλυψη εξόδων κατάθεσης και εκδίκασης που θα ανέρχεται:

α) σε 20 ευρώ για όσα στελέχη άσκησαν αγωγή μέσω του γραφείου μας για διεκδίκηση αναδρομικών αποδοχών επί τη βάσει της αντισυνταγματικότητας των ν. 4093/2012 και 4307/2014 (Για το ζήτημα αυτό θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση του γραφείου μας).
β) σε 30 ευρώ για τα υπόλοιπα στελέχη.

Γ. Σε περίπτωση ευδοκίμησης των αγωγών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ικανοποίησης των στελεχών (π.χ. μέσω νομοθετικής ρύθμισης), ενόψει του μικρού ποσού που διεκδικείται, ουδεμία αμοιβή θα οφείλεται στο γραφείο, οπότε δε χρειάζεται η υπογραφή οιουδήποτε σχετικού συμφωνητικού.

Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να έχουν περιέλθει στο γραφείο μας το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018 (για όσους ενδιαφέρονται για άσκηση αγωγής εντός του τρέχοντος έτους).