Οι 6 παγίδες φόρου για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους

Παγίδες υπερφορολόγησης που μπορούν να εκτοξεύσουν τον φόρο στα ύψη

σε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους «κρύβονται» στις φορολογικές δηλώσεις.

Οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τεκμήρια διαβίωσης, οι υψηλοί συντελεστές φορολόγησης , προκαταβολή φόρου 100%, το τέλος επιτηδεύματος, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης μπορούν να ανεβάσουν τις επιβαρύνσεις σε δυσθεώρητα ύψη.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο και με βάση τα όσα ισχύουν οι αυτοπασχολούμενοι βρίσκονται μπροστά στα εξής:

1. Κάθε φορολογούμενος που ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ή πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελμα οφείλει να καταβάλει φόρο εισοδήματος με βάση το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ:

Του πραγματικού καθαρού εισοδήματος του, δηλαδή του καθαρού κέρδους του.
Του τεκμαρτού εισοδήματός του, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το άθροισμα των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης ή «τεκμηρίων διαβίωσης».
2. Επί του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ.

3. Επί του φόρου εισοδήματος που υπολογίζεται με συντελεστές από 22% έως 45% επιβάλλεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους με συντελεστή 100%.

4. Κάθε φορολογούμενος που ασκεί ατομικώς επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα ανεξαρτήτως του ένα θα δηλώσει καθαρά κέρδη ή ζημιές πρέπει επιπλέον να καταβάλει και φέτος τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.

5. Αν το συνολικό φορολογητέο εισόδημα της ατομικής επιχείρησης υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ τότε ο φορολογούμενος οφείλει να καταβάλει και ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία υπολογίζεται με συντελεστές από 2,2% έως 10%.

6. Αν ο φορολογούμενος διαθέτει ΙΧ με κινητήρα από 1.929 κ.εκ. και άνω με παλαιότητα έως 10 ετών ή βάρκα μήκους άνω των 5 μέτρων τότε πρέπει να πληρώσει και φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί