Ο ΟΟΣΑ μιλάει για την «δίκαιη ανάπτυξη» στην Ελλάδα

«Όπως γνωρίζουμε, μία σειρά μεταρρυθμίσεων που εφαρμόσθηκαν από την κυβέρνηση αρχίζουν να καρποφορούν καθώς η οικονομική ανάπτυξη αρχίζει να ανακάμπτει» ,

σημειώνει, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γγ του ΟΟΣΑ, Άνχελ Γκουρία- τονίζοντας πως ο Οργανισμός θα παραμείνει στο πλευρό της Ελλάδας.

 
«Η Ελλάδα και ο ΟΟΣΑ ξεκίνησαν μία στρατηγική σύμπραξη το 2015 για να συνεργασθούν επί σειράς σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα, έχουμε συνεργασθεί στους τομείς της εκπαίδευσης, του ανταγωνισμού και κατά της διαφθοράς» αναφέρει ο κ. Γκουρία.

 
«Όπως γνωρίζουμε, μία σειρά μεταρρυθμίσεων που εφαρμόσθηκαν από την κυβέρνηση αρχίζουν να καρποφορούν, καθώς η οικονομική ανάπτυξη αρχίζει να ανακάμπτει. Ο ΟΟΣΑ είναι έτοιμος να προσφέρει τεχνική υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη και σε άλλους τομείς στο μέλλον» προσθέτει.

 
Ερωτηθείς για τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης για δίκαιη ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς (inclusion Growth) ο κ. Γκουρία δηλώνει πως η προώθηση μίας ανάπτυξης ανοικτής σε όλους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του ΟΟΣΑ. «Στην πράξη επικεντρώσαμε στην έννοια της “inclusion” και τον περιορισμό των ανισοτήτων κατά την περασμένη δεκαετία. Ξεκινήσαμε μία πρωτοβουλία για μία ανάπτυξη ανοικτή σε όλους με άξονα την μέτρηση “πολυδιάστατων συνθηκών διαβίωσης”. Αυτό μας επιτρέπει να επανεξετάσουμε τα παραδοσιακά μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης και να θέσουμε την ευημερία των ανθρώπων στο επίκεντρο».

 
Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στον τομέα της εργασίας με στόχο τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, ο γγ του ΟΟΣΑ τονίζει ότι η τελευταία Οικονομική Έκθεση του Οργανισμού για την Ελλάδα περιλαμβάνει ειδικές προτάσεις πολιτικής για μία ανάπτυξη για όλους, αλλά συγχρόνως με τρόπο που θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της υποστήριξης της απασχόλησης.

«Η τελευταία μας Οικονομική Έκθεση για την Ελλάδα περιλαμβάνει ειδικές προτάσεις πολιτικής για μία ανάπτυξη για όλους, όπως συνέχιση της διαδικασίας των μεταρρύθμισης των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ώστε να βελτιωθεί η στοχοθέτηση, κυρίως απέναντι σε οικογένειες με παιδιά, και ενίσχυση των πολιτικών αναζήτησης εργασίας και εκπαίδευσης. Αυτές οι πολιτικές θα συμβάλουν στην πιο δίκαιη κατανομή των κερδών από την ανάπτυξη, αλλά συγχρόνως με τρόπο που θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της υποστήριξης της απασχόλησης».

Από αυτήν την άποψη, συνεχίζει, ένα σύνολο προγραμμάτων είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της έλλειψης διαφόρων δεξιοτήτων που έχουν πολλές κοινωνικές ομάδες.

«Για τους ενήλικες με εργασιακή εμπειρία, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά προγράμματα που εξελίσσουν ειδικές ειδικότητες που απαιτούν οι εργοδότες, από τα προγράμματα των γενικών ειδικοτήτων. Η κυβέρνηση ήδη κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και με επίκεντρο τις δεξιότητες που απαιτούνται στους πιο δυναμικούς κλάδους στην Ελλάδα. Επιπλέον η ανεργία των νέων μπορεί να αντιμετωπισθεί με μερικές πιο αποτελεσματικές στρατηγικές προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες μεμονωμένων ατόμων που αναζητούν εργασία, όπως π.χ με επιπλέον ανάπτυξη των γενικών δεξιοτήτων, με ειδική εργασιακή κατάρτιση ή με απασχόληση. Και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, οι πολιτικές αυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνουν μέριμνα για τη φροντίδα των παιδιών ώστε όλο και περισσότερες γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν. Αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα την διοίκηση και ήδη ζήτησαν τη βοήθειά μας σε αυτήν την πρόκληση».

Καταλήγοντας, ο κ. Γκουρία σημειώνει πως είναι επιτακτική ανάγκη επίσης να επανεξεταστούν και να είναι καλύτερα στοχευμένες οι κοινωνικές παροχές.«Ο ΟΟΣΑ μπορεί να υποστηρίξει τον αγώνα της Ελλάδας σε αυτές τις προκλήσεις. Στην πραγματικότητα είχαμε προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση να αρχίσει να εργάζεται από κοινού σε μία Στρατηγική Εθνικών Δεξιοτήτωνγια την Ελλάδα και εμείς είμαστε έτοιμοι».

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί