Ο οίκος αξιολόγησης Moody΄s, αναβαθμίζει τις αξιολογήσεις, για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα

Ο οίκος αξιολόγησης Moody΄s αναβαθμίζει και στη συνέχεια θα αποσύρει τις αξιολογήσεις για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ),

ενώ διατηρεί την αναθεώρηση για αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Ελληνικής Τράπεζας. Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου είναι αποτέλεσμα της απόσυρσης της τραπεζικής άδειας της ΣΚΤ και την ολοκλήρωση της μεταφοράς των υγιεινών περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων πελατών στην Ελληνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της ΣΚΤ αναβαθμίζονται σε Caa1 από Caa2 και οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις αντισυμβαλλομένου σε B2 από Caa2. Ταυτόχρονα, ο οίκος έχει επεκτείνει την αναθεώρηση για αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων καταθέσεων της Ελληνικής.

Η αναθεώρηση της βαθμολογίας για τις αξιολογήσεις των δύο τραπεζών ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου όταν η κυπριακή κυβέρνηση ενέκρινε την προσφορά της Ελληνικής για απόκτηση του ισολογισμού της ΣΚΤ που αποτελείται από υγιή περιουσιακά στοιχεία, όλες τις καταθέσεις πελατών, ορισμένες άλλες υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια.

Στη συνέχεια, ο οργανισμός αξιολόγησης θα αποσύρει όλες τις βαθμολογίες για τη ΣΚΤ. Πριν από την απόσυρση, οι προοπτικές για τις αξιολογήσεις της ΣΚΤ παραμένουν υπό αναθεώρηση και ευθυγραμμίζονται με τις προοπτικές της Ελληνικής.

Ο οίκος Moody΄s σημειώνει ότι οι καταθέτες «επωφελούνται τώρα από το χαμηλότερο προφίλ κινδύνου της Ελληνικής». Ο οίκος υπογραμμίζει τις προκλήσεις ενοποίησης που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις τις ΣΚΤ και το προσωπικό, ενώ η Ελληνική πρέπει να συνδυάσει τον ισολογισμό της ΣΚΤ με τον δικό της χωρίς να βλάπτει την υπάρχουσα επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Ο οίκος αναμένει ότι τα κεφαλαιακά αποθέματα της Ελληνικής Τράπεζας «θα παραμείνουν σχετικά ψηλά, με το δείκτη του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 να υπερβαίνει το 14%».

Η Ελληνική πρόσφατα εξασφάλισε 150 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της εξαγοράς και η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί