Μετρητά, έργα τέχνης, θυρίδες και…έξοδα διακοπών στο «μάτι» της εφορίας!!!

Ακόμα ένα «χτύπημα» για όσους είναι «αφεντικά του εαυτού τους»!

Νέους…μπελάδες βάζει στα κεφάλια χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών το ελληνικό κράτος, με αφορμή το νέο σύστημα φορολόγησής τους.

Όσοι…αμφισβητήσουν τα «θέλω» του κράτους και θελήσουν να απαλλαγούν από το -κατά πολλούς- «φοροχαράτσι», θα πρέπει να δεχθούν έναν σαρωτικό έλεγχο σε κάθε οικονομική τους δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα, ψηφιακά θα γίνεται η αμφισβήτηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως προβλέπεται σε απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Α.1055/2024).


Η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων:

  • την προθεσμία υποβολής της αίτησης αμφισβήτησης του τεκμηρίου για αντικειμενικούς λόγους (παρ. 3, αρ. 28Α, ΚΦΕ),
  • τα κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά,
  • τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και την προθεσμία υποβολής αίτησης για τη διενέργεια ελέγχου (αρ. 23 ΚΦΔ),
  • τον χρόνο διενέργειας ελέγχου (παρ. 4, αρ. 28Α ΚΦΕ).

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει, μέσω της νέας εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE, να υποβάλουν αίτημα αμφισβήτησης. Ανάλογα με το λόγο αμφισβήτησης, προβλέπονται ειδικότερα τα εξής:

Α. Αίτημα για την διενέργεια ελέγχου

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία γίνεται σε δύο βήματα:

1ο Βήμα: Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει στην εμπρόθεσμη δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

2ο Βήμα: Εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει τον σχετικό κωδικό στο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος πρέπει, το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης, να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρώνεται σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου.

Θα ελεγχθούν τα πάντα

Η απόφαση του κ. Πιτσιλή, παραπέμπει σε ειδικό παράρτημα που τη συνοδεύει, το οποίο καλείται να συμπληρώσει ο φορολογούμενος που ζητεί να του γίνει φορολογικός έλεγχος και στην ειδική φόρμα που υποχρεωτικά θα συμπληρώσει, υποχρεούται να απαντήσει στα ερωτήματα και να καταγράψει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αναφέρετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς η επαγγελματικούς) που διατηρούσατε ή συμμετείχατε (εσείς προσωπικά, ο/η σύζυγος/ΜΣΣ ή τα προστατευόμενα μέλη σας) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου. Περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί που άνοιξαν και έκλεισαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος. Τα στοιχεία που θα αναγραφούν είναι ο δικαιούχος, η τράπεζα, το ποσό που υπήρχε την 1η Ιανουαρίου και το υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

2. Αναφέρετε τα στοιχεία επενδύσεων/συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων που αφορούν εσάς προσωπικά, τον/τη σύζυγο/ΜΣΣ ή τα προστατευόμενα μέλη σας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου. Θα αναγραφούν το είδος επένδυσης (μετοχές ή μερίδια ή αμοιβαία κεφάλαια κλπ), επενδεδυμένο κεφάλαιο, τρόπος απόκτησης (αγορά, κληρονομιά, δωρεά) το έτος απόκτησης η επωνυμία επιχείρησης/οργανισμού και ο ιδιοκτήτης (ο σύζυγος, η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη).

3. Μισθώνατε τραπεζική θυρίδα κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου (εσείς προσωπικά/ο/η σύζυγος/ΜΣΣ/προστατευόμενα μέλη); Αν η απάντηση είναι καταφατική τότε συμπληρώνεται η τράπεζα, η χώρα και ο δικαιούχος.

4. Αναφέρετε τα στοιχεία λοιπών επενδύσεων όπως έργα τέχνης, συλλογές, τιμαλφή και λοιπά στοιχεία μεγάλης αξίας κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου και τον ιδιοκτήτη (ο σύζυγος, η σύζυγος, προστατευόμενα μέλη).

5. Αναφέρετε τα στοιχεία των αυτοκινήτων μοτοσυκλετών, πλωτών και εναέριων μέσων κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου, με ιδιοκτήτη τον σύζυγο, η σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη. Στα στοιχεία αναγράφονται το έτος κυκλοφορίας, η αξία κτήσης, ο τρόπος απόκτησης, ο κυβισμός ή το μήκος αν πρόκειται για σκάφος και ο ιδιοκτήτης.

6. Αναφέρετε τα διαθέσιμα μετρητά κατά την έναρξη και τη λήξη του φορολογικού έτους που αφορά το αίτημα ελέγχου. Μάλιστα πρέπει να γίνει καταγραφή ξεχωριστά για τον υπόχρεο, τη σύζυγο και τα παιδιά.

7. Αναφέρετε τα διαθέσιμα κρυπτονομίσματα κατά την έναρξη και τη λήξη του φορολογικού έτους. Θα αναγραφούν τα ποσά στην αρχή και στο τέλος του φορολογικού έτους, καθώς και οι δικαιούχοι (σύζυγος, η σύζυγος, προστατευόμενα μέλη).

8. Συμπληρώστε τον σχετικό πίνακα με τα στοιχεία που ζητούνται σχετικά με τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων κατοικιών σας (κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα), για το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

9. Συμπληρώστε τα στοιχεία για λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, την εταιρεία, τους κατόχους κάθε αριθμού και το συνολικό ετήσιο κόστος.

10. Συμπληρώστε τον πίνακα σχετικά με το ετήσιο κόστος ασφάλισης των ΕΙΧ αυτοκινήτων ή δικύκλων.

11. Συμπληρώστε τον πίνακα, εφόσον εσείς, ο/η σύζυγος/ΜΣΣ ή τα προστατευόμενα μέλη σας συμμετείχατε σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων κ.λπ.) κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

12. Συμπληρώστε τον πίνακα με το ετήσιο κόστος ασφάλισης των ακινήτων σας για κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας κ.λπ. για το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

13. Συμπληρώστε τον πίνακα με τα συνολικά ποσά ετήσιων δαπανών εφόσον καταβάλατε δίδακτρα σε σχολεία (ημεδαπής και αλλοδαπής) κάθε μορφής εκπαίδευσης ή/και φροντιστήρια κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαμονής και διαβίωσης και του ποσού αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, κ.λπ.).

14. Πραγματοποιήσατε ταξίδια στο εσωτερικό/εξωτερικό κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου; Αν η απάντηση είναι θετική, τότε ζητείται η αναγραφή στοιχείων για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής, αλλά και λεπτομερή στοιχεία για το κόστος εισιτηρίων, τον προορισμός σε Ελλάδα ή εξωτερικό, τη διάρκεια διαμονής, το κατάλυμα (ξενοδοχείο, Airbnb, Εξοχική κατοικία, Φιλοξενία κ.λπ.).

Με πληροφορίες από taxheaven, businessdaily – eurokinissi photo

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί