Καθιερώνεται ο «Συνήγορος του Δημοσίου Υπαλλήλου»

Σε μία πρωτότυπη κίνηση προχώρησε η Ένωση των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Καθιέρωσε τον θεσμό του «Συνηγόρου του Αποφοίτου», ως πρώτο βήμα για τον «Συνήγορο του Δημοσίου Υπαλλήλου» Αντιλαμβανόμενη την αυξημένη ανάγκη για μια αξιόπιστη δια-υπηρεσιακή διαμεσολάβηση,

η Ένωση των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑΠ), της σχολής που παράγει τα επιτελικά στελέχη του κράτους, προχώρησε σε μία καινοτόμο κίνηση, καθιερώνοντας τον θεσμό του «Συνηγόρου του Αποφοίτου».

Μέλημα της Ένωσης Αποφοίτων είναι η θεσμική θωράκιση των μελών της και η αποτελεσματική υποστήριξή τους στην αντιμετώπιση και επίλυση υπηρεσιακών ζητημάτων. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου « η αποτελεσματική και επιτυχημένη λειτουργία του νέου μηχανισμού, θα λειτουργήσει ατύπως πιλοτικά για όλο το δημόσιο, καθώς η Ένωση φιλοδοξεί να προχωρήσει στην επέκταση του θεσμού, παρέχοντας κάλυψη σε όλους τους υπαλλήλους μέσω του «Συνηγόρου του δημοσίου υπαλλήλου». Φυσικά, κάτι τέτοιο θα επιδιωχθεί να γίνει πραγματικότητα με τη σύμπραξη ανεξαιρέτως όλων των στελεχών που ενδιαφέρονται για την εκ των έσω βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης».

Η ανάγκη για σύσταση του θεσμού προκύπτει κυρίως από τη διαχρονικά αυξανόμενη ρυθμιστική ύλη που συχνά όχι μόνο παράγει ερμηνευτικές δυσχέρειες σε βάρος των πολιτών, αλλά εμφανίζει και εσωτερικές παρενέργειες. Επιπλέον, καθώς βασικό μέλημα είναι η απόδοση της δέουσας σημασίας στην υπαλληλική σχέση, δηλαδή στη σχέση του κράτους με τους υπαλλήλους του, μεγάλη σημασία θα δοθεί στην εμπέδωση ορισμένων κοινών αξιών-αρχών της διοικητικής δεοντολογίας, η παραβίαση της οποίας θα μπορεί πλέον να επισημαίνεται και να καταγγέλλεται.

Ο τρόπος λειτουργίας του νέου θεσμού έχει ως εξής:

Οι εισηγήσεις του «Συνηγόρου του Αποφοίτου» θα έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, απευθυνόμενες προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφοίτων. Η φύση των ερωτημάτων δεν θα είναι κατ’ ανάγκη ατομική. Προτεραιότητα θα δίνεται ασφαλώς σε ζητήματα συλλογικού ενδιαφέροντος, που άπτονται σημαντικών θεμάτων της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας. Θα αφορούν κυρίως σε δυσεπίλυτα θέματα διοικητικού χαρακτήρα, αλλά και σε προτάσεις νομοθετικών πρωτοβουλιών με αντικείμενο την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της διοικητικής μηχανής.

Τα ερωτήματα των αποφοίτων αρχικά θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΠ, το οποίο θα αξιολογεί τη βαρύτητα και την κρισιμότητά τους προκειμένου να τα προωθήσει στον μηχανισμό του «Συνηγόρου». Οι γνωμοδοτήσεις του νέου θεσμού θα κοινοποιούνται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά και σε άλλους δημόσιους φορείς, μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως επίσημες εισηγήσεις της ΕΝΑΠ, αποτελώντας πρόκριμα για τη ρύθμιση συναφών θεμάτων εργασιακού – διοικητικού ενδιαφέροντος για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα.

Στο ξεκίνημα του θεσμού, η ΕΝ.ΑΠ, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ψήφισε τη θέση του «Συνηγόρου του Αποφοίτου» να στελεχώσει η κα Δραμαλιώτη Εύη, απόφοιτος της Σχολής και έμπειρη νομικός και στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού.

(Protothema)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί