Η Entersoft εξαγόρασε από τη SiEBEN όλο το πελατολόγιο

Η Entersoft εξαγόρασε από τη SiEBEN,

το Λογισμικό PocketBiz και όλο το πελατολόγιο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η Entersoft εξαγόρασε την 20η Απριλίου 2018 από την εταιρεία SiEBEN το λογισμικό/πηγαίο κώδικα PocketBiz Mobile, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται η έκδοση του PocketBiz Cloud – τα οικεία εμπορικά σήματα και όλο το πελατολόγιο στο οποίο έχει εκχωρηθεί έως σήμερα άδεια χρήσης τελικού χρήστη του ως άνω λογισμικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 1.390.000 ευρώ, καταβλητέο σε τρεις δόσεις εντός δέκαοκτώ μηνών.

Επίσης η Entersoft υπέγραψε 13 νέες συμβάσεις εργασίες με στελέχη της πωλήτριας εταιρείας που απασχολούνται με R&D, marketing & sales και εν γένει υποστήριξη του PocketBiz Mobile.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί