Ευρωζώνη: Μείωση του κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο

Μειώθηκε το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης

τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Συγκεκριμένα, ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων, που αντανακλά το μέσο επιτόκιο νέων τραπεζικών δανείων τους, υποχώρησε κατά 4 μονάδες βάσης στο 1,67%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στεγαστικών δανείων των νοικοκυριών παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος στο 1,84%.

Το σύνθετο επιτόκιο νέων καταθέσεων από εταιρείες και νοικοκυριά παρέμεινε τον Ιανουάριο σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 0,08% και 0,39%, αντίστοιχα.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί