Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου

Με πτώση 1,01% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, ενώ ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Σεπτέμβριο με απώλειες 5,20%.

Οι εξελίξεις στην Ιταλία και οι ανησυχίες για τη μετάδοση της κρίσης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, επανέφεραν τους πωλητές στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος και στην αγορά των ομολόγων.

Τεχνικά η αγορά προσπαθούσε να διασπάσει την αντίσταση των 710 μονάδων με στόχο να κινηθεί προς την επόμενη αντίσταση των 735 μονάδων, προσπάθεια η οποία ανακόπηκε στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος. Στήριξη δίνουν τα επίπεδα των 675-685 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 691,69 μονάδες, έναντι 698,74 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 1,01%, τον Σεπτέμβριο υποχώρησε 5,20%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 13,79%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,53%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 1,35%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: πτώση 1,00%, Εμπόριο: άνοδος 0,28%, Κατασκευές και Υλικά: πτώση 1,92%, Πετρέλαιο και Αέριο: πτώση 0,74%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: άνοδος 1,10%, Πρώτες Ύλες: πτώση 4,22%, Ταξίδια: πτώση 3,80%, Τεχνολογία: πτώση 0,60%, Τηλεπικοινωνίες: πτώση 1,21%,Τράπεζες:πτώση 1,59%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδος 1,93%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: πτώση 0,72% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: πτώση 0,68%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 231,401 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 46,280 εκατ. ευρώ, έναντι 51,326 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ

KΛΕΙΣΙΜΟ

28/9/2018 KΛΕΙΣΙΜΟ

21/9/2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 691,69 698,74 -1,01%

FTSE 25 1.822,33 1.832,11 -0,53%

FTSE MID CAP 1.115,05 1.130,30 -1,35%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.187,07 2.209,24 -1,00%

ΕΜΠΟΡΙΟ 63,98 63,80 +0,28%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.839,06 2.894,68 -1,92%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 5.137,04 5.175,58 -0,74%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.153,47 7.075,76 +1,10%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.392,68 3.542,04 -4,22%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.562,69 1.624,42 -3,80%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 892,67 898,05 -0,60%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.909,47 2.945,25 -1,21%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 577,53 586,89 -1,59%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 10.994,25 10.785,97 +1,93%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.943,31 1.957,50 -0.72%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 919,88 926,17 -0,68%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

( σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 24/9/2018 689,96 -1,26% 32,424

Τρίτη 25/9/2018 699,89 +1,44% 36,471

Τετάρτη 26/9/2018 701,89 +0,29% 44,902

Πέμπτη 27/9/2018 707,92 +0,86% 43,171

Παρασκευή 28/9/2018 691,69 -2,29% 74,433

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί