Έτοιμη να χρηματοδοτήσει την ελληνική οικονομία η Τράπεζα Πειραιώς

Έτοιμη να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της χώρας,

με τις δυνάμεις που της αναλογούν είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα της, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, καθοριστικούς παράγοντες για τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την επικείμενη εξάλειψη του ELA, διευκολύνουν την ισχυρή και θετική συνεισφορά στην επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, είπε ο Χρήστος Μεγάλου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων στους οικονομικών αναλυτών η Τράπεζα Πειραιώς προχωρεί σε νέες χρηματοδοτήσεις 3 δισ. ευρώ, εντός του 2018, εκ των οποίων ένα δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (περίπου 250 εκατ. ευρώ έχουν χορηγηθεί στο πρώτο τρίμηνο), 1,5 δισ. ευρώ προς μεγάλες επιχειρήσεις και περίπου 400 εκατ. ευρώ σε νοικοκυριό.

Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς χορήγησε νέα δάνεια 2,7 δισ. ευρώ.

Θετικά μηνύματα από τεστ αντοχής και κόκκινα δάνεια

Καθοριστικό ρόλο στη δυνατότητα αυτή της Τράπεζας Πειραιώς έχει η θετική έκβαση του τεστ αντοχής καθώς και η επιτυχημένη αντιμετώπιση της πρόκλησης των κόκκινων δανείων.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομείωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018, όπως τόνισε και ο κ. Μεγάλου, επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο απαιτητική εποπτική άσκηση, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς συγκεκριμένα, αντανακλούν τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβάλει για να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό αναδεικνύεται κυρίως υπό τις παραδοχές του «βασικού» σεναρίου της άσκησης, σύμφωνα με το οποίο ο Δείκτης Κεφαλαίων Common Equity Tier I της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 14,5%», προσθέτει.

Ιδιαίτερα θετικό κρίνεται και το γεγονός της μείωσης NPE (μη εξυπηρετούμένων ανοιγμάτων) κατά 3 δισ. ευρώ ετησίως, 5,6 δισ. ευρώ από το υψηλό του Σεπτέμβριο του 2015, και 0,7 δισ. χαμηλότερα το πρώτο τρίμηνο του 2018. Συμπληρώθηκαν δέκα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης των NPΕ, γεγονός εξαιρετικής σημασίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς εξάλλου υλοποιεί την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέση μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο η Τράπεζα ήδη υλοποιεί.

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως την πώληση χαρτοφυλακίων NPE και την αποεπένδυση από μη-βασικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται λύσεις ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση μέσω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 3,5 δισ. Επιπλέον, αναλαμβάνεται δράση για την ενίσχυση της παραγωγής κεφαλαίων.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί