Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωση της συναλλαγής για τη διάθεση του πρώτου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις

Την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου ύψους 0,9 δισ.,

αποτελούμενο από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις με εμπράγματες εξασφαλίσεις, που είχαν δοθεί σε μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε ανεξόφλητο κεφάλαιο, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Το χαρτοφυλάκιο πωλήθηκε στην εταιρεία Symbol Investment NPLCO DAC – εταιρεία συνδεδεμένη με επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστής των οποίων είναι η κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP and Elliott Advisors (UK) Limited).

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 28% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του δείκτη CET 1 για το τρίτο τρίμηνο του 2019). Αλ.Λιδ.

(φώτο: Pexels)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί