Επιδοτούνται τουριστικές επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται το Πρόγραμμα

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως και τις 28 Μαρτίου 2018.

Μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον είναι αρκετά μεγάλο και εκτιμάται πως ο αρχικός προϋπολογισμός των 120 εκατ. ευρώ θα υπερκαλυφθεί, ενώ ενδέχεται να υπάρξει και αύξηση του προϋπολογισμού, όπως έχει γίνει στο παρελθόν και με άλλα προγράμματα επιχειρηματικότητας. Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr και η δράση αφορά Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού, με υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Το πρόγραμμα, το οποίο αφορά σε επενδυτικά σχέδια από 25.000 έως και 400.000 ευρώ, απευθύνεται σε επενδυτές που θέλουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους για νέες αλλά και υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει μέχρι στις 28 Μαρτίου 2018. Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. Στόχος είναι η ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού όπως ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων, υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών, υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού και δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών.

Ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες για κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, μεταφορικά μέσα, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, προβολή και προώθηση – συμμετοχή σε Εκθέσεις, τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια και να έχουν υποβάλλει μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Από Ελευθερία

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί