«Επιχειρήσεις κινδυνεύουν να τιναχθούν στον αέρα»

Για την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών προβλημάτων, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας κατέθεσε πέντε προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Πολλές επιχειρήσεις σ’ ολόκληρη τη χώρα κινδυνεύουν να τιναχθούν στον αέρα καθώς, λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των ελέγχων προόδου εργασιών, εκτιμάται ότι είναι αδύνατο να ολοκληρώσουν έως το τέλος του 2018 τα επενδυτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου – Ν. 3299/04, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε ανάκληση των επενδύσεων και επιστροφή της επιχορήγησης που εισέπραξαν ως ενδιάμεση δόση.

«Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε όλο αυτό το διάστημα ο αναπτυξιακός νόμος προκαλεί προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις, ενώ λειτουργεί αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις», επεσήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.

Όπως εξήγησε ο κ. Κ. Αγοραστός, «η ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων του Ν.3299/04 προβλέπεται το αργότερο έως τις 31/12/2018 και θα απαιτηθεί πλήθος ελέγχων προόδου εργασιών ώστε να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης. Με τα μεγάλα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις διαδικασίες ελέγχου προόδου εργασιών, θεωρείται αδύνατη η ολοκλήρωση και η πληρωμή των επενδύσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι επενδύσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν είναι αυτές που υλοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα (10 ετών και άνω) και λόγω της κρίσης παρατηρήθηκαν δυσκολίες ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση».

Ο κ. Κ. Αγοραστός υπενθύμισε ότι «σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης προβλέπεται ανάκληση των επενδύσεων και επιστροφή της επιχορήγησης που εισέπραξαν ως ενδιάμεση δόση» και υπογράμμισε ότι «αυτό θα αποτελέσει καταστροφή για τις επιχειρήσεις αλλά και για την περιφερειακή οικονομία γενικότερα».
«Τις θέσεις μας αυτές τις αναπτύξαμε τόσο εγώ όσο και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνης στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη, ενώ στελέχη των Περιφερειών τις παρουσίασαν στα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός, σημειώνοντας πάντως ότι «μέχρι τώρα δεν υπήρξε έμπρακτη ανταπόκριση από το Υπουργείο».

Οι προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος το ΔΣ της ΕΝΠΕ, μετά από εισήγηση προϊσταμένων και στελεχών των Τμημάτων Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης των Περιφερειών, καταθέτει τις εξής προτάσεις:
-«Με νομοθετική ρύθμιση να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των Ν 3299/04 & 3908/11 που έχουν πιστοποιήσει ήδη ελέγχους πιστοποιώντας δαπάνες άνω του 50% σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις λειτουργούν παραγωγικά με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας της επένδυσης και τηρούνται οι όροι χρηματοδότησης και οι λοιποί όροι υπαγωγής. Δηλαδή έχουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας και οικονομική δραστηριότητα από την υλοποίηση της επένδυσης (έσοδα από πώληση προϊόντων και υπηρεσιών και έξοδα πρώτων υλών και λοιπά). Να μην χρειάζεται δηλαδή η συγκρότηση οργάνων ελέγχων (με όλες τις κωλυσιεργίες που διαπιστώνονται), εφόσον δεν θα πιστοποιούνται νέες δαπάνες, αλλά να μπορούν οι Περιφέρειες να παραλαμβάνουν αιτήματα ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και να εκδίδουν σε σύντομα χρονικό διάστημα τις σχετικές αποφάσεις αξιοποιώντας το σύνολο του δυναμικού τους.
-Η διαδικασία ελέγχου των επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων 3299/04 και 3908/11 να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Περιφερειών οι οποίες θα συγκροτούν τα όργανα ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, όπως επιτυχώς γινόταν μέχρι πρόσφατα και στις περισσότερες περιπτώσεις των Περιφερειών.
-Να εμπλουτιστούν τα μητρώα ελεγκτών (ΕΜΠΕ) με υπαλλήλους των Περιφερειών όλων των ειδικοτήτων ώστε να είναι δυνατή η συγκρότηση οργάνων ελέγχου με προτεραιότητα υπηρεσιακά στελέχη και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης να προέρχονται μέλη από ιδιώτες.
-Τα μέλη των οργάνων ελέγχων να προέρχονται κατά προτεραιότητα από την Περιφέρεια που υλοποίησης του ελεγχόμενου επενδυτικού σχεδίου και σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης να προέρχονται από Περιφέρεια της οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
-Σύμφωνα με την αριθμ.118699/31.10.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, δίνεται η δυνατότητα στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης & Εσωτερικών (πρώην Μακεδονίας – Θράκης) να διενεργούν εκτάκτους ελέγχους στα επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόμων στα οποία τα μέλη των οργάνων ελέγχου θα ορίζονται με πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας χωρίς τυχαία ηλεκτρονική επιλογή. Αυτή η δυνατότητα να δοθεί και στους Περιφερειάρχες».

Από dikaiologitika

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί