Επένδυση ύψους 8 εκατ. ευρώ σε logistics και ηλεκτρονικές πωλήσεις, προωθεί ο Όμιλος Fourlis

Επένδυση ύψους 8 εκατ. ευρώ σε logistics αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων,

της δραστηριότητας αθλητικών ειδών προωθεί ο Όμιλος Fourlis με ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2020.

Τούτο προκύπτει από παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών απο τη διοίκηση του Ομίλου Fourlis, αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία του Α’ Εξαμήνου 2018, καθώς και των προοπτικών του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο κύριος Βασίλειος Φουρλής, εκτελεστικός Πρόεδρος του ΔΣ, αναφέρθηκε στην παραπάνω επένδυση καθώς και στη μή ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσματα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Fourlis, λόγω της δραστηριότητας αθλητικών ειδών στην Τουρκία, από τη συνεχιζόμενη διολίσθηση του τοπικού νομίσματος. Αντιθέτως η αγορά της Τουρκίας παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για την INTERSPORT, λόγω του μεγέθους της, των δημογραφικών χαρακτηριστικών της και της δομής του ανταγωνισμού. Επίσης σχετικά με τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα του 2025, διαρκής στόχος του Ομίλου παραμένει η γεωγραφική διεύρυνση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων IKEA και INTERSPORT, αλλά και η είσοδος νέας δραστηριότητας λιανικής, με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη του Ομίλου Fourlis.

Ο Όμιλος Fourlis το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσίασε πωλήσεις € 202,1 εκατ., έναντι € 191,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 αυξημένες κατά 5,6%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 12,8 εκατ. έναντι € 11,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 15,1%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,3 εκατ. έναντι ζημιών € 2,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν € 0,4 εκατ. έναντι ζημιών €2,1 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 130,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018 αυξημένες κατά 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 (€124,7 εκατ.). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 8,2%, συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Το EBITDA ανήλθε στα €8,8 εκατ. έναντι € 7,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,2 εκατ. έναντι ζημιών € 1,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 7 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και δυο στην Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 7%, στα € 71,2 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 (€66,6 εκατ.).

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,4%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 2,4%, με όλες τις χώρες Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία και Τουρκία να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε τοπικό νόμισμα.

Το EBITDA για το σύνολο της δραστηριότητας λιανικής αθλητικών ειδών ανήλθε στα € 4,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 (€ 4,3 εκατ.). Οι ζημίες προ φόρων το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσίασαν μείωση στα € 0,3 εκατ. έναντι ζημιών € 0,5 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 128 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 24 στην Τουρκία, 7 στη Βουλγαρία και 4 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα, ενώ η υλοποίηση της επέκτασής του και στις υπόλοιπες χώρες δραστηριότητας του Ομίλου θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί