Επενδύσεις ύψους 1 δις. ευρώ για την επόμενη τετραετία που προγραμματίζει ο ΑΔΜΗΕ

Οι επενδύσεις ύψους 1 δις. ευρώ για την επόμενη τετραετία που προγραμματίζει ο ΑΔΜΗΕ οδηγούν σε σημαντική ενίσχυση της περιουσιακής του βάσης και κατά συνέπεια σε αύξηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου, για την εταιρεία.

Αυτό αντισταθμίζει το μειωμένο Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου το οποίο αντανακλά κυρίως τη μείωση του μακροοικονομικού ρίσκου της χώρας και τη μείωση του κόστους του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

Αυτά επισημαίνει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σε ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο, σχετικά με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για την περίοδο 2018-2021.

Σύμφωνα με την απόφαση το επιτρεπόμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ ορίζεται σε 233,9 εκατ. ευρώ εφέτος, 252,4 εκατ. το 2019, 281 εκατ. το 2020 και 285,9 εκατ. το 2021.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών επισημαίνει ακόμη τα εξής:

– Σε καμία περίπτωση η μικρή μείωση του κόστους κεφαλαίου δεν θα μπορούσε να έχει κάποια επίδραση στον τραπεζικό δανεισμό καθώς ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί έναν από τους Διαχειριστές με τη μικρότερη χρηματοοικονομική μόχλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

-Η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και με τον στρατηγικό επενδυτή State Grid of China συνεχίζει την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος όπως αυτό αποτυπώνεται στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης και με βασικό εργαλείο την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων και των εξειδικευμένων τεχνικών δυνατοτήτων του ΑΔΜΗΕ.

– Επιπροσθέτως, η επιτάχυνση των διασυνδέσεων των νησιών θα οδηγήσει σε αξιοσημείωτη μείωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών όλης της χώρας λόγω της μείωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

-Η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ έχει δώσει απτά δείγματα γραφής αυξημένης αποδοτικότητας και επιτάχυνσης των μεγάλων έργων, όπως φάνηκε από την ταχεία ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, την επιτάχυνση της Φάσης Γ των Κυκλάδων, την ενσωμάτωση στον σχεδιασμό και των επόμενων διασυνδέσεων νησιών καθώς και από το επιτυχημένο πρόγραμμα εθελουσίας, με το οποίο επιτυγχάνεται ετήσια μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά περίπου 8,5 εκατ. ευρώ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί