ΕΚΤ μειώνει τα επιτόκιά της κατά 0,25 μονάδες – Για πρώτη φορά από το 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε σήμερα (06.06.24) να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης. Πρόκειται για την πρώτη μείωση μετά το 2019, ενώ την περίοδο έως και το 2023 είχαν σημειωθεί 10 διαδοχικές αυξήσεις προκειμένου να αναχαιτιστεί ο πληθωρισμός.

Με βάση μια επικαιροποιημένη αξιολόγηση των προοπτικών για τον πληθωρισμό, της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της έντονης μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, είναι πλέον σκόπιμο να μετριαστεί ο βαθμός περιορισμού της νομισματικής πολιτικής μετά από εννέα μήνες διατήρησης σταθερών επιτοκίων, σημειώνει η ανακοίνωση της ΕΚΤ. Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο του 2023, ο πληθωρισμός έχει μειωθεί κατά περισσότερες από 2,5 ποσοστιαίες μονάδες και οι προοπτικές για τον πληθωρισμό έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει επίσης χαλαρώσει, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι οι πιέσεις στις τιμές έχουν εξασθενήσει και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί σε όλους τους ορίζοντες.

Η νομισματική πολιτική διατήρησε τις συνθήκες χρηματοδότησης περιοριστικές. Περιορίζοντας τη ζήτηση και διατηρώντας τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό σταθεροποιημένες, αυτό συνέβαλε σημαντικά στην επαναφορά του πληθωρισμού στη μείωση.

Ταυτόχρονα, παρά την πρόοδο των τελευταίων τριμήνων, οι εγχώριες πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές καθώς η αύξηση των μισθών είναι αυξημένη και ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει πάνω από τον στόχο και το επόμενο έτος. Οι πιο πρόσφατες προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος τόσο για τον μετρούμενο όσο και για τον πυρήνα του πληθωρισμού έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2024 και το 2025 σε σύγκριση με τις προβολές του Μαρτίου. Η ΕΚΤ βλέπει τώρα τον ονομαστικό πληθωρισμό κατά μέσο όρο 2,5% το 2024, 2,2% το 2025 και 1,9% το 2026. Για τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα, το προσωπικό προβλέπει κατά μέσο όρο 2,8% το 2024, 2,2% το 2025 και 2,0% το 2026. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί σε 0,9% το 2024, 1,4% το 2025 και 1,6% το 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει εγκαίρως στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Θα διατηρήσει τα επιτόκια πολιτικής επαρκώς περιοριστικά για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση εξαρτώμενη από τα δεδομένα και ανά συνεδρίαση για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου και της διάρκειας του περιορισμού. Ειδικότερα, οι αποφάσεις της για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση των προοπτικών για τον πληθωρισμό υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της έντονης μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προδεσμεύεται για συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.

από ecb.europa – freepik

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί