Εγκρίθηκε η εξαγορά της Diapo ltd από την Foodlink Cyprus ltd

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου η εξαγορά της Diapo ltd από την Foodlink Cyprus ltd.

Η Foodlink Cyprus ltd είναι θυγατρική της εταιρείας logistics Foodlink η οποία είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου συνεδρίασε εχθές, 26/02/2018 και αποφάσισε ότι η συγκεκριμένη πράξη συγκέντρωσης δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 83(Ι)/2014, περί ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Η εταιρεία Foodlink Cyprus ltd είχε προχωρήσει στην εξαγορά του 75% της κυπριακής DIAPO LTD στις 28 Νοεμβρίου 2017, η οποία τελούσε υπό την έγκριση της κυπριακής επιτροπής ανταγωνισμού.

Στόχος της εξαγοράς είναι η διεύρυνση του πελατολογίου, καθώς και η μεγαλύτερη και εντονότερη διεισδυτικότητα του Ομίλου FDL στην αγορά της Κύπρου.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί