Έγκριση έργων από το υπουργείο ΨΗΠΤΕ

Το «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ-HRMS)»,

κοινό έργο των υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα για τους απασχολούμενους, θα διαλειτουργεί με άλλα συστήματα του Δημοσίου με στόχο την υποστήριξη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση ζητημάτων ανθρώπινου δυναμικού σε 3.500 και πλέον φορείς.

Διαθέτει προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

Το νέο σύστημα, υπό τη διαχείριση του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναμένεται να πετύχει μείωση της γραφειοκρατίας, εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και βελτίωση της παραγωγικότητα του Δημοσίου.

Επιπλέον, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, έκανε δεκτή την πρόταση του υπουργείου Οικονομικών για την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού ERP (Εnterprise Resource Planning) Δημόσιου Τομέα», προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για ένα έργο που, με την εισαγωγή αυτοματοποιημένων επεξεργασιών και ροών εργασιών, θα εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του προϋπολογισμού 1.700 φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και παράλληλα θα προσφέρει τη δυνατότητα εποπτείας των οικονομικών στοιχείων των φορέων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Μέχρι σήμερα, οι διαδικασίες εκτέλεσης του προϋπολογισμού και πληρωμών είναι υπερβολικά χρονοβόρες, ενώ ο υφιστάμενος μηχανισμός ενοποιημένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον προϋπολογισμό καλύπτει 533 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Τα δύο συστήματα, που θα αναπτυχθούν με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του υπουργείου ΨΗΠΤΕ, στηρίζονται στην αρχή της διαλειτουργικότητας με πληροφοριακά συστήματα φορέων που λειτουργούν ήδη.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί