Ε.Ε.: Την μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σημείωσε η Ελλάδα

Στα χρόνια της κρίσης.

Μια δεκαετία κατά την οποία οι Έλληνες περιόρισαν αισθητά την κατανάλωση ενέργειας ήταν η περίοδος από το 2006 έως το 2016 καθώς η πτώση έφτασε το 23,6%, αποτελώντας το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το γεγονός ότι η οικονομική κρίση είχε αντίκτυπο στην ενεργειακή κατανάλωση, αποδεικνύεται και από τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης δεκαετίας, όταν η κατανάλωση (μεταξύ 1996 έως 2006) αυξήθηκε κατά 28,7%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για μείωση κατά 20% έως το 2020, ποσοστό που καταγράφεται ως στόχος ενεργειακής απόδοσης. Το 2016, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ υπολειπόταν κατά 4% των στόχων των Βρυξελλών. Από το 1990, που είναι το πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η κατανάλωση μειώθηκε κατά 1,7%. Ωστόσο, στην πορεία η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Η μεγαλύτερη απόκλιση από το στόχο ήταν το 2006 (+16,2%) και το 2014 η χαμηλότερη (1,7%).

Σύμφωνα με το newmoney, τα τελευταία δύο χρόνια η διαφορά αυξήθηκε και πάλι σε 4% πάνω από το στόχο του 2020, που ισοδυναμεί με κατανάλωση 1.543 Mtoe το 2016 (εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου). Την επίμαχη χρονιά, η τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ, δηλαδή η συνολική ενέργεια που καταναλώνουν χρήστες, όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, τα νοικοκυριά, οι υπηρεσίες και η γεωργία, ανερχόταν σε 1.108 Mtoe κατά 2% πάνω από το στόχο. Μεταξύ 1990 και 2016, η τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,1%. Το χαμηλότερο επίπεδο τελικής κατανάλωσης ενέργειας καταγράφηκε το 2014 (1.063 Mtoe, 2,1% κάτω από το στόχο).

Εκτός από την χώρα μας, το 2016 η κατανάλωση περιορίστηκε επίσης στη Μάλτα (- 22,5%), στη Ρουμανία (-20,2%), στην Ιταλία και στη Βρετανία (-17.8%), στη Λιθουανία (-17.7%) κλπ. Αύξηση καταγράφηκε σε Εσθονία (13,4%) και Πολωνία (3,2%).

Για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ, από την 1 Ιανουαρίου του 2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου του 2019.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί