Δύο μέρες προθεσμία για τους μη μισθωτούς προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους

Μόλις δύο μέρες προθεσμία έχουν 550.000 μη μισθωτοί (επαγγελματίες και αγρότες) για να καταβάλλουν την 1η δόση των χρεωστικών υπολοίπων από τους συμψηφισμούς των εισφορών του 2017.

 

Αφορά όσους δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015, κατέβαλλαν το 2017 εισφορές κάτω από τις ελάχιστες ή δεν έκαναν καμία καταβολή πέρσι.

Το συνολικό ποσό το οποίο δεν κατέβαλλαν το 2017, θα πρέπει να το καταβάλλουν σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη πρέπει να καταβληθεί έως 31 Μαΐου και η τελευταία έως 28 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οφειλές από το 2017 έχουν όσοι:

– Δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015

Δεδομένου, ότι οι εισφορές του 2017 είχαν υπολογισθεί με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015, κατέβαλλαν χαμηλότερες εισφορές σε σχέση με εκείνες που έπρεπε –με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016. Γι αυτό τώρα θα πρέπει να καταβάλλουν την αρνητική διαφορά μεταξύ καταβληθεισών και καταβλητέων εισφορών.

– Έκαναν μερική καταβολή των εισφορών του 2017

Οι ασφαλισμένοι κατέβαλλαν ποσά χαμηλότερα από τις κατά περίπτωση ελάχιστες εισφορές. Οι ελάχιστες εισφορές ανέρχονται για τους επαγγελματίες σε 158 ευρώ (26,9% Χ 7032 ευρώ:12 μήνες) συν 10 ευρώ κράτηση υπέρ του ΟΑΕΔ. Οι επαγγελματίες έπρεπε να καταβάλλουν το 2017 τουλάχιστον 158 ευρώ ακόμα και αν δήλωσαν κάτω από 7.032 ευρώ. Όποιος κατέβαλλε κάτω από 158 ευρώ, τώρα θα πρέπει να καταβάλλει το άθροισμα των ποσών που υπολείπονται των 158 ευρώ καθ’ όλο το 12μηνο του 2017.

– Δεν έκαναν καμία καταβολή

Οι επαγγελματίες και οι αγρότες δεν πλήρωσαν τίποτα το 2017. Άρα χρωστάνε τις εισφορές του 12μηνου του περασμένου έτους, όπως αυτές έχουν υπολογισθεί με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016.

Για τους συγκεκριμένους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο έχει αναρτηθεί στους ατομικούς λογαριασμούς στους οποίους έχουν πρόσβαση οι αυτασφαλισμένοι διαμέσου των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να εξοφληθεί έως την Τετάρτη 31 Μαΐου.

Όποιος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τη δόση, αυτομάτως θα χάσει την ασφαλιστική του ικανότητα και ενημερότητα, ακόμα και αν έχει καταβάλλει έως 18 Μαΐου τις τρέχουσες εισφορές για τον μήνα Μάρτιο (με βάση το 85% του καθαρού εισοδήματος του 2016 και των καταβληθεισών εισφορών του 2017).

Τι γίνεται με όσους έχουν πιστωτικό υπόλοιπο

Έως τις 31 Μαΐου, θα πρέπει να δηλώσουν στον ΕΦΚΑ, όσοι μη μισθωτοί έχουν πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50 ευρώ, αν θέλουν να λάβουν το υπόλοιπο αυτό μετρητά ή θέλουν να το συμψηφίσουν με μελλοντικές υποχρεώσεις τους προς τον ΕΦΚΑ.

Αφορά σε όσους επαγγελματίες και αγρότες δήλωσαν το 2016 χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015 και έτσι προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ καταβληθεισών και καταβλητέων εισφορών το 2017.

Τα πιστωτικά υπόλοιπα κάτω των 50 ευρώ, θα συμψηφισθούν με τις μελλοντικές υποχρεώσεις των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο ΕΦΚΑ δεν έχει ακόμα διευκρινίσει πότε και πως θα γίνουν οι διαδικασίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί