Δώρο Πάσχα 2023: Μέχρι πότε καταβάλλεται – Πώς υπολογίζεται

Το Δώρο Πάσχα 2023 θα διαμορφωθεί στα 406,24 ευρώ από 371,35 ευρώ (στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος αμειβόταν με 713 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 30ή Απριλίου 2023, δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου.

Έτσι, για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Βέβαια, σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα 2023.

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, το Δώρο Πάσχα 2023 υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους το Δώρο Πάσχα 2023

Το Δώρο Πάσχα 2023 θα πρέπει να καταβληθεί σε όλους τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή μέχρι και τις 12 Απριλίου.

Τι γίνεται αν δεν καταβληθεί το Δώρο Πάσχα 2023

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον εργαζόμενο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη (12/04) ολόκληρο το ποσό του Δώρου Πάσχα 2023.

Για την καθυστέρηση καταβολής τόσο του Δώρου Πάσχα όσο και του Δώρου Χριστουγέννων επισύρονται ποινικές κυρώσεις, με βάση τις οποίες προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε άνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Πάσχα 2023 μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

(ΦΩΤΟ:EUROKINISSI)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί