Διεκδικούν και οι ένστολοι αναδρομικά επιδόματα εορτών και αδείας 2.500 ευρώ

Διογκώνεται ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που διεκδικούν την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού. Στον χορό των διεκδικήσεων μπαίνουν τώρα και οι ένστολοι,

οι οποίοι ετοιμάζονται να ασκήσουν αγωγές διεκδικώντας δικαστικά ο καθένας και αναδρομικά επιδόματα εορτών και αδείας ύψους 2.500 ευρώ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών έχει ήδη ενημερώσει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τη διαδικασία καθώς και για τα σχετικά έγγραφα που θα πρέπει να καταθέσουν έως τις 30 Νοεμβρίου ώστε στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του έτους να κατατεθούν μαζικές αγωγές στα αρμόδια πρωτοδικεία. Με την κατάθεση αγωγής οι ένστολοι μπορούν να διεκδικήσουν το δώρο Χριστουγέννων για το 2016, καθώς και δώρα και επίδομα αδείας για τα έτη 2017 και 2018, που συνολικά φθάνουν τις 2.500 ευρώ για τον καθένα.

Ο νομικός σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών επισημαίνει στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τα εξής:

Η σχετική διεκδίκηση αφορά τα μειωμένα επιδόματα εορτών και αδείας, δηλαδή τα επιδόματα στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί πριν από τον Ν. 4093/2012 (ήτοι 500 ευρώ επίδομα Χριστουγέννων και από 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα και αδείας). Η διαμόρφωση των επιδομάτων σε αυτό το ύψος είχε κριθεί συνταγματική για τους δημοσίους υπαλλήλους με την 668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η παραγραφή των πάσης φύσεως μισθολογικών αξιώσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου έχει κριθεί «ακριβόχρονα» διετής. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν αξίωση για επιδόματα εορτών και αδείας, ασκηθείσα για πρώτη φορά εντός του 2018, μπορεί να καταλάβει, με ρεαλιστικές πιθανότητες ευδοκίμησης, διάστημα από το τέλος του 2016 και μετά. Πρόκειται επομένως για διεκδίκηση συνολικού ύψους 2.500 ευρώ για κάθε στέλεχος (δώρο Χριστουγέννων 2016 και δώρα και επίδομα αδείας για τα έτη 2017 και 2018).

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που επιθυμούν να κατοχυρώσουν σχετικές αξιώσεις τους μπορούν να απευθυνθούν στο δικηγορικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται η Ομοσπονδία και το οποίο θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά για να διεκδικήσουν δικαστικώς τα επιδόματα εορτών και αδείας για το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2018. Για να συμμετέχουν στη διαδικασία οι ένστολοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, την εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής, καθώς και να προσκομίσουν μια μισθοδοτική κατάσταση οποιουδήποτε πρόσφατου μήνα.

Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να έχουν περιέλθει στο δικηγορικό γραφείο το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 (για όσους ενδιαφέρονται για άσκηση αγωγής εντός του τρέχοντος έτους). Πάντως ο δρόμος για τη διεκδίκηση των δώρων των εν ενεργεία αλλά και των συνταξιούχων αναμένεται να είναι μακρύς, καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες ασκούν το δικαίωμα έφεσης μεταθέτοντας για αργότερα το πρόβλημα της καταβολής των αναδρομικών.

Τον δρόμο για την επιστροφή των δώρων που έχουν καταργηθεί έχει ανοίξει σωρεία δικαστικών αποφάσεων, με πιο πρόσφατη αυτή που εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά (Α5973/2018) διατάσσοντας την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού σε 50 εν ενεργεία δικαστικούς υπαλλήλους για τα έτη 2014, 2015 και 2016. Τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, έχοντας ήδη υποστεί μειώσεις με τους νόμους 3833/2010 και 3845/2010, καταργήθηκαν για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα από 1ης Ιανουαρίου 2013 με τον Ν. 4093/2012.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί