Διαβάστε τι προτείνουν τα επιμελητήρια, για την αγορά

«Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης της ανεργίας. Ωστόσο, η κατάσταση σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί εφησυχασμό».

Αυτό σημείωσε στον χαιρετισμό του σε ανοικτή συζήτηση που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στο ΕΒΕΑ, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Στην ομιλία του στην εκδήλωση με τίτλο «Διάλογος με τις επιχειρήσεις για το μέλλον της απασχόλησης στην Ελλάδα», ο κ. Μίχαλος ανέφερε δύο λόγους για τους οποίους δεν δικαιολογείται εφησυχασμός:

«Πρώτον, γιατί το ποσοστό των νέων προσλήψεων που αφορούν ευέλικτες μορφές εργασίας παραμένει ανησυχητικά υψηλό. Σαφώς κανείς δεν παραγνωρίζει τη χρησιμότητα των ευέλικτων μορφών εργασίας, ως συμπληρωματικό εργαλείο απασχόλησης. Ωστόσο η ανατροπή της ισορροπίας σε σχέση με τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, λειτουργεί σε βάρος του εισοδήματος των εργαζομένων, αλλά και του ασφαλιστικού συστήματος, αφού τα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία μειώνονται.

Ο δεύτερος λόγος προβληματισμού αφορά τον ρυθμό και τα δομικά στοιχεία αύξησης της απασχόλησης. Για να μπορέσει να αποκατασταθεί το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων, δεν αρκεί μια οριακή ή συγκυριακή αύξηση. Χρειάζεται δομική αποκλιμάκωση της ανεργίας και παγίωση ενός υψηλού ρυθμού δημιουργίας νέων και σταθερών θέσεων εργασίας» εξήγησε, προσθέτοντας ότι «αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε ο νέος αναπτυξιακός κύκλος της οικονομία σαν συνοδεύεται από ένα δυνατό και μετρήσιμο κοινωνικό μέρισμα απασχόλησης. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να έχουμε μια άνευρη και άνεργη μεγέθυνση, ή αλλιώς jobless growth, η οποία ελάχιστο ουσιαστικό αντίκρισμα θα έχει για την ελληνική κοινωνία».

Είναι επομένως απαραίτητο, είπε ο πρόεδρος, να αναδειχθεί σε κυρίαρχη προτεραιότητα η επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης της ανεργίας και η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί:

– θετικές εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, και τη στήριξη της απασχόλησης

– γενναίες μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην ενθάρρυνση των προσλήψεων.

– συνένωση δυνάμεων μεταξύ της Πολιτείας και των επιχειρήσεων, ώστε να σχεδιαστούν στοχευμένες παρεμβάσεις, να αναπτυχθούν κατάλληλα εργαλεία.

Η επιμελητηριακή κοινότητα, συνέχισε ο κ. Μίχαλος, δίνει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως βασικό μοχλό για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την καταπολέμηση των αποκλεισμών κάθε είδους.

«Θεωρούμε ότι το σύστημα της μαθητείας μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την αύξηση της απασχόλησης των νέων, εδραιώνοντας τη σύνδεση μεταξύ της μαθησιακής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας. Με ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, ένα βιώσιμο σύστημα χρηματοδότησης με ενεργό συμμετοχή των εργοδοτών, αλλά – κυρίως – μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα της οικονομίας» είπε ο κ. Μίχαλος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι τα επιμελητήρια μπορούν να αναλάβουν κεντρικό συζευκτικό ρόλο και να υπηρετήσουν το θεσμό της μαθητείας ενώ εξίσου σημαντικός τομέας δράσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως είπε, είναι η συστηματική και ακριβής διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Για τον σκοπό αυτό, τα επιμελητήρια έχουν προτείνει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των αναγκών και των τάσεων στην αγορά, τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο θα επιτρέπει την καλύτερη στόχευση των πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέον εκτιμάται ότι τα επιμελητήρια μπορούν να αξιοποιήσουν τις δομές του ΓΕΜΗ για την ανίχνευση των αναγκών εργασίας και τη σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά.

Παράλληλα, η επιμελητηριακή κοινότητα, είπε ο κ. Μίχαλος, έχει προτείνει σειρά από προτάσεις για μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην τόνωση της απασχόλησης. Μεταξύ αυτών είναι η απλοποίηση και η κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, η μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων, αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αύξηση της καταγεγραμμένης απασχόλησης.

Τέλος, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης, στην προσπάθεια για μια βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς και στην ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων που συστήνονται από ανέργους, καθώς και των κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσα από τη δημιουργία δικτύων χρηματοδότησης, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη στενότερη συνεργασία με τους φορείς της αγοράς.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί